Kresťanstvo

Kresťanstvo splynie s buddhizmom

V minulosti sa vedelo, že meno Josafat, Jodasaf súvisí s tým, čo nazývame bodhisattvom: Jodasaf - Budasaf prechádza priamo do bodhisattvu. Vidíme tu hlboké spojenie kresťanskej legendy s postavou Buddhu. Orientálna legenda nám popisuje Buddhu ako prechádajúceho do nirvány, a korunu bodhisattvu odovzdáva svojmu nástupcovi, Maitréja-buddhovi, ktorý je teraz bodhisattvom a v budúcnosti sa stane buddhom. V legende sa nám opäť objavuje Buddha ako Josafat. Spojenie buddhizmu s kresťanstvom je obdivuhodne charakterizované, že niekto povedal: Josafat je svätec, lebo sám Buddha bol tak svätý, že v zmysle legendy sa ako indický kráľovský syn obrátil na kresťanstvo, takže sa môze zaradiť medzi svätcov. Z toho vidíte, že sa vedelo, kde je potrebné hľadať neskoršiu podobu buddhizmu, prípadne Buddhu. V skrytých svetoch medzitým splynul buddhizmus s kresťanstvom.

A Balám, táto pozoruhodná postava, zoznámila bodhisattvu s kresťanstvom, także budhizmu - ak sledujeme ho aj v zmysle legendy ako ďalej žijúci svetový prúd - môžeme dať znovu ožiť len v tejto podobe, v ktorej teraz zmenený trvá. O Buddhovi musíme hovoriť tak, ako tu dnes pre nás je, keď jasnozrivo chápeme jeho vnuknutia. Ako arabstvo nebolo židovstvom, ako sa Mesiac Jehovu opäť nevynára v starej forme v podobe v arabstve, tak ani buddhizmus, pokiaľ sa môže stať plodným v západnej kultúre, sa nevynorí v starej podobe, ale vynorí sa v podobe zmenenej, pretože neskoršie sa neobjavuje znovu ako odtlačok skoršieho. Stojíme v bode, kedy kresťanstvo splynie s buddhizmom.