Kresťanstvo

Islam

je jediným svetovým náboženstvom, ak neprihliadame k Bahái, ktoré vzniklo po Kristovej udalosti. V Kristovej udalosti boli predznamenané a každému umožnené všetky vývojové kroky dosiahnuteľné pre človeka. K založeniu nového náboženstva po Kristovej misii na Zemi môže dôjsť len za ignorovania Kristovho impulzu - alebo ako jeho protisily, ktorá napomáha vývoju.

Udalosťou spočívajúcou v tom, že boh prešiel ľudským osudom, dostala Zem svoj zmysel, takže táto udalosť nemôže byť prekonaná žiadnou väčšou. Po kresťanstve už nemôže byť opodstatnené žiadne nové náboženstvo. Náboženstvo pred Kristom spočívalo v ľudskom hľadaní nového spojenia s božstvom. V Kristovi božstvo vychádza človeku v ústrety a jeho hľadanie premieňa v nájdenie.