Kresťanstvo

Kresťanstvo a technika

Bez kresťanstva by sme nemali železnice, lode, lietadlá atď. Nikdy by zo starej indickej kultúrnej epochy neboli vzišli technické výdobytky. Existuje skrytá spojitosť medzi kresťanstvom a všetkým tým, čo je dnes pýchou ľudstva. Tým, že kresťanstvo vyčkávalo až do pravej chvíle, umožnilo vonkajšiu kultúru, a tým, že sa potom v pravú chvíľu objavilo, umožnilo tým, ktorí sa spoja s Kristovým princípom, aby sa zase pozdvihli nad hmotu. Ale pretože bolo kresťanstvo prijaté bez toho, aby bolo plne pochopené, bolo samo poňaté materialisticky. Bolo do tej miery nechápané, že bolo samo ponímané materialisticky.

A tak je to v istom zmysle dokonca zle znetvorená, materialistická podoba, do ktorej sa kresťanstvo dostalo. Namiesto, aby ľudia napr. chápali vyššiu, spirituálnu ideu prijímania pri oltári, bolo toto prijímanie zmaterializované, a ľudia si ho predstavovali ako hrubú premenu hmotnej substancie. Tak by sme mohli uviesť ďalšie príklady, že kresťanstvo nebolo pochopené ako duchovný jav.