Duchovné bytosti

Ahrimanské zasvätenie

Rudolf Steiner zodpovedal v prednáške z 13. júna 1920 otázku po duchu leninizmu, ktorý stojí za mnohonásobným utrpením a umlčaním človeka:

"A zasväcovacia veda osobitného druhu je tiež leninizmus. To je ahrimanské zasvätenie, ktoré má moc dostať preč zo zeme ľudskú civilizáciu, dostať zo zeme preč všetko to, čo sa vytvorilo ako ľudská civilizácia". Steiner označuje tento zasväcovací smer ako "ležiaci pod úrovňou ľudského vývoja", ako zasvätenie "ohromne silnej vôle, takmer bezhranične silné zasvätenie vôle".

Vo sfére tejto iniciácie sa odohráva boj o dušu vedomú, ktorá má byť úplne pripútaná na telo a jeho potreby. K uspokojeniu potrieb tela slúžia sily dolnej prirodzenosti, ktorým slúži myslenie a chcenie pri vypnutí ľudského stredu (srdca). To znamená ahrimanizáciu duše vedomej. Tá prepadá hmote, ateizmu, ktorý Steiner označuje ako "chorobu".