Duchovné bytosti

Ahrimanský dvojník

V ľudskej duši existujú časti, ktoré sa môžu oddeliť od celku duše, a pretože človek nemá dokonalú vládu nad nimi, môže sa ich zmocniť Ahriman.

Má príležitosť takúto časť duše osamostatniť a dať jej ľudskú formu. Tak vzniká ahrimanský dvojník. Je prevažne časťou éterického tela. Keď vkročíme v éterickom tele do astrálneho sveta, potom môžeme byť v tomto tele a zároveň ho vidieť zvonku.