Duchovné bytosti

Ahriman - bacily

Keď ideme naspäť do veľmi dávnych čias vývoja, potom by sme zistili, že sa odohrával podobný boj medzi Michaelom a drakom ako ten, ktorý prebehol v 19 storočí. Takéto boje sa stále znovu opakovali, lenže išlo vždy o iné veci. V starých dobách prehrali ahrimanské mocnosti aj jeden taký boj a boli tiež vtedy zvrhnuté dole z duchovných svetov do zemskej oblasti. Tu to bol napríklad taký boj, pri ktorom tieto ahrimanské zástupy, keď boli zvrhnuté dole na Zem, vniesli do oblasti Zeme všetko to zemské obyvateľstvo, ktoré sa označuje menom bacily.

Všetko to, načo sa ukazuje ako na sily bacilov, na čom majú bacily podiel, je následok toho, že ahrimanské zástupy boli kedysi zvrhnuté z neba na Zem, že bol premožený drak, práve tak ako následok jedného takého víťazstva je to, že ahrimanské zmýšľanie sa rozmohlo od konca sedemdesiatych rokov 19 storočia. Možno teda povedať, že v hmotnom odbore majú choroby tuberkulózne a bacilové podobný pôvod ako v duchovno-duševnej oblasti dnes existujúci rozumový materializmus. Obe veci sa vo vyššom zmysle vyrovnávajú.