Duchovné bytosti

Ilúzia - Ja chcem

Je v podstate nezmysel povedať: "Ja chcem." Keby na človeku pracovali len hierarchie postupujúce vo vývoji, k tejto ilúzii by nedošlo. Avšak ahrimanskými vplyvmi sa dostal do veľkej ilúzie. Celý vonkajší svet je mája. Ak máme pred sebou odrezanú kvetinu, nie je to pravda. Pravdou je kvetina len vtedy, ak spočíva v zemi a ak je spojená s koreňom. Rovnako je tomu s človekom. Ani jeho nemožno v pravde uvažovať oddeleného od ostatného sveta. Tak, ako rastlina so zemou, je človek spojený s kozmom a jeho silami. Len pôsobením ahrimanských síl sa človek dostal do ilúzie, kedy sa cíti ako jednotlivá, oddelená bytosť. Keby sa bol stal tým, čo chceli hierarchie postupujúce vo vývoji, bol by si stále zostal vedomý toho, že ním prúdia vesmírne sily.

Ezoterik si to môže uvedomiť, cítiť sa spojený s týmito kozmickými silami, vnímať svoju existenciu v pôsobiacich vesmírnych silách, v vzdúvajúcich sa a opadávajúcich vlnách ich prívalu. A naše voľové impulzy majú byť ovplyvňované tiež pôsobiacimi, vládnucimi vesmírnymi bytosťami, ak si povieme: "Ono ma pôsobí." Táto mantra však musí byť vždy spojená s citom hlbokej úcty.