Duchovné bytosti

Centrum pôsobenia Ahrimana

Javiskom človeka je Zem. Pre duchovný pohľad sa Zem javí ako súvislosť rôznych vrstiev. Úplne vonkajšia vrstva našej Zeme - nerastná - je pomerne najtenšia vrstva. Potom začína mäkká Zem. Táto vrstva má celkom iné hmotné ústrojenstvo ako nerastná vrstva nad ňou. Táto druhá vrstva je nadaná vnútorným životom, a len tým, že je nad ňou rozprestretá pevná nerastná vrstva, sú vnútorné sily tejto druhej vrstvy udržiavané pohromade. V okamihu totiž, ak by sa uvoľnila, rozptýlila by sa v celom nebeskom priestore. Je to teda vrstva, ktorá leží pod nesmiernym tlakom. Tretia vrstva je vrstva pary. Nie je to však para hmotného druhu, ako ju máme na povrchu Zeme, ale v tejto tretej vrstve je sama substancia obdarená vnútornými silami, ktoré môžeme porovnať len s ľudskými vášňami, s vnútornými pudmi človeka. Zatiaľ čo na Zemi môžu vyvíjať vášne len bytosti utvárané ako zvieratá a ľudia, je táto tretia vrstva - presne tak, ako sú substancie Zeme preniknuté magnetickými a tepelnými silami - hmotne preniknuté silami, ktoré sa rovnajú tomu, čo poznáme ako ľudské a zvieracie pudy a vášne. Potom máme ako štvrtú vrstvu tvarov, ktorá sa tak označuje, pretože obsahuje materiál a sily toho, s čím sa stretávame v nerastnej časti Zeme ako s utváranými bytosťami. A piata vrstva, plodná zem, má tú zvláštnosť, že je ako materiál nekonečne úrodná. Ak by sme mali časť tejto zemskej vrstvy, nechávala by neustále zo seba rašiť nové výhonky a ratolesti, kypiaca úrodnosť je elementom tejto vrstvy. Potom prichádzame k šiestej vrstve, k zemi ohňa, ktorá v sebe obsahuje sily ako substancie, ktoré môžu byť veľmi ničivé. Sú to vlastne sily, do ktorých boli zahnané praohne.

V tejto vrstve v podstate pôsobí materiálna ríša Ahrimana a z tejto vrstvy pôsobí von. Čo sa prejavuje vo vonkajších prírodných javoch vo vzduchu a vode, v útvaroch mračien, čo sa objavuje ako blesk a hrom, to je akosi posledný zvyšok - ale dobrý zvyšok - na povrchu Zeme toho, čo bolo spojené ako sily už so starým Saturnom a čo sa oddelilo so Slnkom. Z toho, čo v týchto silách Zeme pôsobí, sú do služieb Ahrimana dané vnútorné ohňové sily. Tu má centrum svojho pôsobenia. Ahriman istým spôsobom spútaný, má vo vnútri Zeme isté útočné body svojho pôsobenia.