Svety

Peklo

Človek, ktorý je hlboko spojený so zmyslovosťou, sa stále viac spája so sférou, ktorej sa zvykne hovoriť peklo. A keď sa naplní číslo 666, číslo zvieraťa , potom príde čas, keď sa Zem musí vyčleniť z postupujúceho vývoja planét. Keď sa spriaznil človek so zmyslovými silami, ktoré musia byť vylúčené a keď nenašiel spojenie s tým, čo prejde na ďalší glóbus, potom sa stane obyvateľom sféry zvanej peklo, tak ako sú takýmito bytosťami obyvatelia dnešného Mesiaca.

Do pekelnej sféry vojde ten, kto sa nebude môcť pripojiť k pokračujúcemu vývoju. To sa už tvorí ako zárodok v devachanskom stave. Keď používa človek život na Zemi len k tomu, aby zhromažďoval, čo slúži iba jemu, aby dospel k pozdvihnutiu svojho vlastného egoistického ja, vedie to v devachane k stavu aviči (v buddhizme temná sféra, pohlcujúca alebo ničiaca ľudskú individualitu. Je najnižšou sférou bytia, najtemnejšou z pekelných sfér.) Všetci títo aviči - ľudia sa raz stanú obyvateľmi sféry zvanej peklo. Aviči je príprava pre ôsmu sféru zvanú peklo. Ostatní ľudia sa stanú obyvateľmi pokračujúceho reťazu evolúcie.