Svety

Šambala

Tradícia, ktorá si udržala spomienky na starú jasnozrivosť, hovorí o neznámej bájnej Zemi, ktorá zmizla dnešnému ľudstvu. Vo východnej literatúre sú spisy hovoriace, že bolo kedysi možné putovať do zeme, z ktorej vyplynulo všetko duchovné do fyzického. Je to zem, v ktorej v tých dobách čerpali nové sily zasvätenci a bódhisattvovia. Hovoria o nej s veľkou ľútosťou. Je prístupná len zasväteným.

A je tiež hovorené, že raz príde zase na Zem. Zase sa objaví na Zemi. A vodcom bude ten, ktorého budú ľudia vidieť, keď dospejú skrze udalosť u Damašku do zeme Šambala. To je meno onej stratenej krajiny. Staré sily už nevedú do Šambaly, a preto orientálne knihy o nej hovoria s takou bolesťou. Ale Kristova udalosť prebudením nových schopností prinesie ľudstvu bájnu Šambalu, ktorá za kalijugy bola prístupná len zasvätencom.