Svety

Štvrtý rozmer

Ak stúpame k pochopeniu vyššieho vedomia, nazeráme doslova do iného priestoru, do priestoru, ktorý obvyklé vedomie vôbec nepozná, do priestoru, ktorý by vznikol vtedy, ak by sa plynutie času stále zrážalo. Keby ste pred sebou chceli mať to, čo ste prežili včera, musel by okamih z včerajšieho prežívania akoby ustrnúť. V ďalšom okamihu je celý svet už zase iný; okamih, ktorý je teraz a už zase nie je, by musel byť zadržaný ako na nejakej momentke. Každý okamih by musel byť takto zadržaný a potom by tieto po sebe idúce fotografie museli byť poskladané vedľa seba v priestore. Potom by ste mali to, čo má duchovný bádateľ v živej podobe pred sebou. Nemá pred sebou len obvyklý priestor, ale priestor, ktorý je úplne inej povahy. Takýto priestor sa veľmi podstatne líši od priestoru, v ktorom zvyčajne žijeme. V obvyklom priestore nikdy nemôžete vytvoriť obraz duchovného priestoru. Lebo ak vezmete fyzický priestor a pokúsite sa narysovať niekde čiaru, môžete túto čiaru narysovať len v rámci tohto priestoru. Mimo tento priestor sa vôbec nedostanete. To, čím duchovný bádateľ prechádza v duchovnom priestore, nikdy nemôžete zakresliť do obvyklého priestoru. Pre duchovného bádateľa sa čas stáva priestorom, v ktorom kráča od jedného bodu k druhému.

Obvyklé vedomie je uzavreté v priestore, vôbec z neho nemôže von. Avšak duchovný bádateľ sa von dostáva. Vie, ako sa musí pohybovať, ak sa chce napr. dostať k udalostiam, ktoré sa odohrali, povedzme, pred štyrmi alebo piatimi dňami. Prechádza naspäť obrazy udalostí posledných štyroch alebo piatich dní, akoby pozdĺž čiary. Táto čiara je takého charakteru, že ju nemožno v priestore narysovať dvojrozmerne ani trojrozmerne stvárniť. Obvyklé vedomie si ju vôbec nedokáže predstaviť, pretože nie je schopné opustiť trojrozmerný priestor. Duchovný bádateľ však vychádza z obvyklého priestoru von a vstupuje do priestoru, ktorý má ďalší, v pravom zmysle štvrtý rozmer. Priestor, do ktorého duchovný bádateľ vstupuje, keď získa novú pamäť, má o rozmer viac než obvyklý priestor, je to rozmer, ktorý vo fyzickom priestore nenájdeme. Musíme teda hovoriť o tom, že duchovný bádateľ v okamihu, keď získa túto vyššiu pamäť, vystúpi z troch rozmerov priestoru. Takýto pojem štvorrozmerného priestoru je mysliteľný a existuje určitá schopnosť, totiž vyššia ľudská pamäť, pre ktorú je tento štvorrozmerný priestor skutočnosťou.