Svety

Éterický svet - Elementárny

Ak sa pozdvihneme k éterickému svetu, je všetko orientované k dvom rozmerom. Éterickému svetu porozumieme vtedy, ak ho budeme uvažovať orientovaný k dvom rozmerom. Niekto môže povedať: Ale ja predsa idem aj v éterickom svete odtiaľto sem, to znamená trojrozmerne. Lenže ten tretí rozmer nemá pre éterický svet žiadny význam, význam majú vždy len dva rozmery. V éterickom svete pôsobia prírodné bytosti.

V éterickom svete človek poznáva obrazne. Dospieva k nemu imaginatívnym poznaním. Imaginácie v ňom neprežívame tak, ako keby sme stáli pred obrazom namaľovaným vo fyzickom svete - kto prežíva takto, ten prežíva vízie, nie imaginácie - ale prežívame ho tak, akoby sme sa svojou vlastnou bytosťou, ktorá teraz stratila svoj tretí rozmer, sami v obraze pohybovali. To, čo prežívame, teda nevidíme tak, ako vidíme vo fyzickom svete. Všetko, čo sa ukazuje ako vo fyzickom svete, sú vízie. Skutočné vyššie poznanie nastáva vtedy, keď prežíva človek imagináciu tak, že v nej napr. farby neprežíva rovnako, ako ich vidí vo fyzickom svete, ale že farby prežíva.