Starý zákon

Stvorenie človeka z prachu zeme

Čo by sa stalo so Zemou, keby z nej nebol býval Mesiac vytrhnutý? Celá konštitúcia jeho hmoty je iná, než aká je na Zemi. V hrubo materiálnom zmysle hovorí astrofyzik, že na Mesiaci nie je vzduch, zrejme ani voda, čo znamená, že Mesiac je oveľa tvrdší ako Zem. Má teda v sebe sily, ktoré by Zem zaviedli ešte ďalej, ako je stav jej súčasného stvrdnutia, fyzicky by ju urobili ešte tvrdšiu, rozpraskanejšiu. Keby so Zemou ostali mesačné sily v spojení, nastalo by rozpadnutie, rozpraskanie v masy prachu. A to sa aj so Zemou raz stane, až splní svoju úlohu. Bude rozštiepená, rozpraskaná v svetový prach. Až človek dokončí na Zemi svoj vývoj, rozptýli sa zemská hmota ako svetový prach v kozmickom priestore.

Môžeme teda povedať, že by sa Zem premenila v prach, pretože má v sebe k tomu vlohu. Od tohto predčasného rozpadnutia v prach bola uchránená len vďaka tomu, že z nej bol vyňatý Mesiac. Ale niečo z toho, čo sa chce premeniť v prach, zostalo v človeku. V kozmickom povýšení Elohimov nastala doba, kedy Jahve-Elohim vtlačil ľudskému telu pozemský prach, mesačnatý prach Zeme. Tu sa objavuje nesmierna hĺbka onoho miesta v Biblii, kde sa hovorí: A Jahve-Elohim stvoril človeka z prachu Zeme. Lebo len takto to znie správne. A všetky preklady, že Jahve-Elohim vytvoril snáď človeka z kusu hliny, sú holým nezmyslom. Vtlačil človeku prach Zeme.