Starý zákon

Prečo bohovia stvorili človeka?

Duchovné bytosti k tomu, čo mali okolo seba ako stvorenie, chceli získať skrze človeka niečo odzrkadlené, čo ony samé nedokázali vyvinúť a to je schopnosť rozlišovania. Schopnosť rozlišovať alebo schopnosť úsudku je v procese vývoja vysokým stupňom.

My sami si ho musíme najskôr získať v behu mnohých inkarnácií. Predpokladom pre túto zvláštnu schopnosť je vybudovanie si myslenia, primeraného skutočnosti. V obrazoch Genesis je ukázané, ako človek jedol zo stromu poznania a tým si získal predpoklad rozlišovať dobré od zlého. Rozvoj myslenia ľudstva, ktorý má viesť k spirituálnemu poznaniu, je sprevádzaný duchovným svetom.