Starý zákon

Človek sa stal živou dušou

U zvierat máme proces dýchania, ktorý je riadený prísne zvonka, ktorý nepodlieha vnútornému individuálnemu ja. To, čo udržuje proces dýchania, čo ho reguluje, to sa nazývalo v starozákonnej tajnej náuke "nephesch". To je to, čo sa nazýva zvieracia duša. Teda čo je u zvieraťa skupinové ja, to je nephesch. A v Biblii sa to nazýva: "A Boh vdýchol - človeku nephesch - zvieraciu dušu - a človek sa stal živou dušou v sebe samom". Tomu sa prirodzene veľmi často rozumie zle, pretože v našej dobe nevieme čítať také hlboké spisy, pretože sa čítajú jednostranne. Keď tam je napríklad: A Boh vdýchol človeku nephesch, zvieraciu dušu, tak to neznamená: stvoril ju v tomto okamihu, ale už tu bola. Nie je tu napísané, že tu už pred tým nebola. Bola tu, zvonka. A čo Boh urobil, bolo, že to, čo tu pred tým bolo zvonka ako skupinová duša, preložil človeku do vnútra.

Mohli by sme sa spýtať: Čo vzniklo tým, že nephesch bolo vložené do ľudského vnútra? Tým sa stalo, že človek dosiahol tej vznešenosti nad zvieraťom, ktorá mu umožnila, aby vnútorne vyvinul svoje ja, aby sa smial a plakal, a tým prežíval radosť a bolesť tak, aby na ňom samom pracovali.