Starý zákon

Dedičný hriech

nastáva tým, že sa človek dostáva do situácie, že zasadzuje svoje individuálne zážitky vo fyzickom svete do svojich potomkov. Zakaždým, keď pohlavia vzplanú vo vášňach, vmiešajú sa do človeka, zostupujúceho z astrálneho sveta, ingrediencie oboch pohlaví.

Keď sa človek inkarnuje, zostupuje z devachanského sveta a vytvára si astrálnu sféru podľa zvláštností svojej individuality. Do tejto vlastnej astrálnej sféry sa primieša niečo z toho, čo je vlastné astrálnym telám, pudom, vášniam a žiadostiam rodičov, takže tým človek dostane to, čo prežili jeho predkovia. Čo tak prechádza generáciami, čo sa v generáciach získalo ľudsky, a ako také sa dedí, tomu hovoríme dedičný hriech.