Starý zákon

Prečo bohovia dali človeku chyby?

Bohovia dali človeku, keď ho stvorili, tiež chyby, aby si na nich preveroval svoju silu. Preto by sme mali byť bohom vďační aj za svoje chyby, lebo ich prekonávanie nás posilňuje a oslobodzuje. Ale nemali by sme však preto tieto chyby milovať.

Ďakovať by sme nemohli bohom, ktorí by nás stvorili čistých a bezchybných, pretože by z nás zároveň urobili slabochov.