Starý zákon

Dvanásť kmeňov Izraela

Abrahám dostal prísľub: "Tvoje potomstvo bude usporiadané ako hviezdy na nebi!" Toto je pravý výklad vety, ktorá zvyčajne znie: "Tvoji potomkovia budú početní, ako hviezdy na nebi!", čím sa naznačuje len množné číslo potomstva. Ale tu nie je mienené množstvo, ale že v jeho potomstve bude panovať taký poriadok, aký bol pozorovaný na nebi v reči bohov, v zoskupení hviezd. Tam bolo vidieť usporiadanie zobrazené v poriadku zvieratníka, a v postavení planét. V dvanástich synoch Jákoba, v dvanástich kmeňoch hebrejského národa máme obrazy dvanástich znamení zverokruhu. To, čo sa odohráva počas doby v jednotlivých obdobiach života hebrejského národa, treba v istom smere prirovnať k ceste planét zverokruhom: že musíme Davida, prirovnávať k Hermovi alebo Merkúrovi, - že smieme čas babylonského zajatia - zoskupenie hviezd, ktoré nastalo v prejave Jahve novým usporiadaním asi šesť st. pr. Kr., porovnávať s menom Venuša, menom z našej planetárnej sústavy.

Takže napr. spôsob, ako sa stavia do kmeňovej postupnosti osobnosť Dávida, je súbežný s postavením Merkúru voči zverokruhu. Kmeň Júda je napr. zhodný so znamením Leva, a vradenie Dávida do kmeňa Júdy by sa v dejinách hebrejského národa dalo porovnávať so zakrytím znamenia Leva Merkúrom v kozme. Tak môžeme čítať do všetkých podrobností v postupnosti krvi, v podivuhodnom prenášaní kráľovskej alebo kňazskej hodnosti, v bojoch alebo víťazstvách toho či onoho kmeňa, v celých hebrejských dejinách, zakrytie jednotlivých znamení. To bol pravý význam tých slov: "Tvoje potomstvo bude usporiadané ako harmónia (poriadok) hviezd na nebi!"