Starý zákon

Adamova sesterská duša

Keď ľudstvo zostúpilo na Zem, bola Adamova sesterská duša ako ju tiež Rudolf Steiner nazýval, spojená so stromom života, držaná v duchovnom svete a tam sa stala strážcom alebo ochrancom večného pravého obrazu, podľa ktorého bol kedysi na počiatku človek stvorený bohmi. Pôvodné miesto pobytu tejto Adamovej sesterskej duše bolo Slnko. Táto Adamova sesterská duša pôsobila v rôznych mystériách, pôsobila zo Slnka prostredníctvom centrálnej slnečnej lóže na Zemi.

Jediný raz sa inkarnovala táto bytosť na Zemi na rozhraní vekov ako Ježiš, ktorý je opísaný v Lukášovom evanjeliu. Nebeská bytosť, ktorá nebola dotknutá pádom do hriechu.