Svety

V astrálnom svete sa všetko javí zrkadlovo

V astrálnom svete existuje všetko akoby v zrkadlovom obraze. Keď uvidíte napríklad číslo 365, potom zodpovedá číslu 563. Tak je to so všetkým, čo v astrálnom svete vnímame. Napríklad všetko, čo vychádza zo mňa samého, vyzerá, akoby to ku mne smerovalo. Tieto obrazy vyzerajú, akoby sa tie veci na človeka vrhali, zatiaľ čo v skutočnosti z neho vychádzajú. Z takéhoto astrálneho zážitku vychádza napr. aj motív známeho obrazu Pokušenie svätého Antona.

Človek si musí preto zvyknúť pozerať sa na veci úplne inak. Musí sa napríklad naučiť čítať čísla odzadu dopredu. Všetko sa obracia vo svoj zrkadlový obraz. A týka sa to aj vyšších vecí, napríklad vecí morálnych - aj tie sa objavujú v zrkadlovom obraze. Sú ľudia, čo si sťažujú, že vidia, ako ich obklopujú zlé čierne postavy, ktoré ich ohrozujú a naháňajú im hrôzu a pod. V mnohých prípadoch je to tak, že to sú ich vlastné pudy, žiadosti a vášne, ktoré v človeku žijú, a síce v tom, čo nazývame astrálnym telom. Bežný človek nevidí svoje vlastné vášne, v dôsledku osobitných dejov v duši a v mozgu však môže nastať prípad, že sa mu zviditeľnia, lenže sa mu potom ukážu ako zrkadlový obraz. Ako keď sa človek pozrie do zrkadla a okolo seba uvidí predmety, tak okolo seba uvidí zrkadlové obrazy svojich vlastných pudov atď. Všetko, čo z neho vychádza, potom vidí, ako by to k nemu pristupovalo.

K ďalším charakteristickým znakom astrálneho sveta patrí obrátená časová súslednosť: človek vidí najprv následok a potom až príčinu (najprv vajcia a potom sliepku, ktorá ich zniesla). Základnými silami tohto sveta sú sympatie a antipatie, teda sila priťahovania a sila odpudzovania.