Svety

Sedem sfér astrálneho sveta

Astrálny svet má sedem kvalitatívne odlišných sfér či oblastí.

Zahŕňa štyri regióny mesačnej sféry a sféru Merkúru, Venuše a Slnka.

1. oblasť vyhne žiadostí
2. oblasť plynúcej vznetlivosti
3. oblasť prianí                                      mesačná sféra (kamaloka)
4. oblasť ľúbosti a neľúbosti

5. oblasť duševného svetla                   merkúrska sféra
6. oblasť činnej duševnej sily                venušanská sféra
7. oblasť duševného života                   slnečná sféra