Svety

Prípad šialenstva Friedricha Nietzscheho

Spájanie sa s bytosťami astrálneho sveta

Vo svojom duševnom živote žijeme v rozmanitých citoch a pocitoch, v myšlienkach a predstavách, v ideách a impulzoch vôle. To všetko prebieha v našom duševnom živote od rána do večera. Ak pozorujeme človeka povrchne, tak sa nám právom javí tento duševný život ako niečo v sebe uzavretého. Pozorujte, ako plynie váš život, keď vás ráno napadne prvá myšlienka, keď vám dušou prejde prvý pocit, vyjde od vás prvý impulz vôle, a pozorujte, ako až večer, keď sa vedomie ponára do spánku, radí sa predstava za predstavou, pocit za pocitom, impulz vôle za impulzom vôle. To všetko vyzerá ako stále plynúci prúd. Pozorované v hlbšom zmysle to však nie je žiadny stály prebiehajúci prúd, lebo tým, čo myslíme, cítime a vnímame, sme v neustálom vzťahu k vyšším svetom, ktorý však zostáva väčšine ľudí úplne neznámy.

Ak máme nejaký pocit, ak prenikne našou dušou radosť alebo úľak, tak je to predovšetkým udalosť v našej duši. Ale nielen to. Ak môže si to nejaký človek jasnozrivo overiť, môže si všimnúť, že v okamihu úľaku alebo radosti z neho vychádza niečo ako svetelné prúdenie, ktoré vchádza do astrálneho sveta. Ale nevchádza tam bez zmyslu a bez smeru, ale vydá sa na cestu k bytosti astrálneho sveta, takže tým, že v nás zažiari pocit, dostávame sa do spojenia s bytosťou astrálneho sveta. Dajme tomu, že nejaká myšlienka zaujme miesto v našej duši, dajme tomu, že premýšľame o vlastnostiach stola. Keď myšlienka napĺňa našu dušu, môže jasnovidec vnímať, ako z tejto myšlienky vychádza prúd k bytosti astrálneho sveta. A tak je to s každou myšlienkou, s každou predstavou, s každým pocitom. Z celého prúdenia, ktoré odtekajú z duše, vychádzajú neustále prúdy k najrôznejším bytostiam astrálneho sveta. Zo všetkých jednotlivých myšlienok, jednotlivých pocitov a citov vychádzajú najrôznejšie prúdenia a idú k najrôznejším bytostiam astrálneho sveta. To je zvláštne na tejto skutočnosti, že ako jednotliví ľudia sme nielen v spojení s jednou takou bytosťou, ale že pradieme najrôznejšie vlákna k najrôznejším bytostiam astrálneho sveta. Astrálny svet je obývaný veľkým počtom bytostí, podobne ako fyzický svet, a tieto bytosti sú s nami v spojení.

Ak však chceme pochopiť celú komplikovanosť tejto veci, musíme vziať do úvahy ešte niečo iné. Dajme tomu, že dvaja ľudia vidia blesk a maju z toho úplne podobný pocit. Potom z každého vychadza prúd a prúdenie oboch ide k jednej a tej istej bytosti astrálneho sveta. Takže môžeme povedať: existuje jedna bytosť astrálneho sveta, s ktorou sa dvaja ľudia vo fyzickom svete spoja. Môže byť, že nielen jedna bytosť, ale päťdesiat, sto alebo tisíc bytostí, ktoré majú podobný pocit, vysielajú prúdy k jednej jedinej bytosti astrálneho sveta. Tým, že sa týchto tisíc bytostí zhoduje len v tom jednom bode, sú v spojení s rovnakou bytosťou astrálneho sveta. Ale pomyslime si, že títo ľudia, ktorí majú v jednom prípade rovnaký pocit, majú v sebe inak rôzne pocity, city a myšlienky! Tým sú v spojení s inými bytosťami astrálneho sveta.

Existuje možnosť rozlišovať isté triedy bytostí v astrálnom svete. Zoberme veľký počet ľudí európskeho sveta a vezmime z duševných obsahov týchto ľudí pojem, ideu práva. Inak nech majú tí ľudia najrôznejšie zážitky a tým sú v spojení s najrôznejšími bytosťami astrálneho sveta najspletitejším spôsobom. Tým však, že títo ľudia myslia o pojme práva rovnako, osvojili si tento pojem rovnakým spôsobom, sú všetci v spojení s jednou bytosťou astrálneho sveta a na túto bytosť astrálneho sveta by sme sa mohli pozerať priamo ako na centrum, ako na stred, z ktorého vychádzajú lúče ku všetkým ľuďom, ktorí tu prichádzajú do úvahy. A kedykoľvek si pripomenú pojem práva, sú v spojení s touto jednou bytosťou. Táto bytosť existuje v pojme práva, žije v ňom. Rovnako tak je astrálna bytosť pre pojem odvahy, láskavosti, statočnosti, pomsty atď. Teda pre to, čo sú vlastnosti človeka, duševné obsahy, existujú bytosti v astrálnom svete. Tým je nad väčším počtom ľudí rozprestreté niečo ako astrálna sieť. My všetci, ktorí máme rovnaký pojem práva, sme uložení v jednom tele astrálnej bytosti, ktorú môžeme priamo nazývať právnou bytosťou. Keď máme pojem o odvahe, statočnosti a tak ďalej, sme v spojení s inými bytosťami. Môžeme sa pozerať na každého človeka tak, ako keby astrálne bytosti zo všetkých strán do neho vysielali svoje prúdenia. My všetci sme sútokom prúdenia vychádzajúceho z astrálneho sveta.

Človek, ktorý je v sútokom takýchto prúdení, sústreďuje tieto prúdenia v sebe, okolo svojho ja ako stredu. Najdôležitejšie pre duševný život človeka je to, že všetky tieto prúdenia združuje okolo jedného stredu, ktorý je v jeho vedomí si seba. Toto seba-vedomie je preto v človeku niečo veľmi dôležitého, pretože to musí byť ako ovládateľ vo vnútornej ľudskej bytosti, ktorý v sebe združuje a spája rôzne prúdenia, ktoré do nás vtekajú zo všetkých strán. V okamihu totiž, kedy by vedomie si seba zoslablo, mohlo by sa stať, že by sa človek necítil ako jednota, mohlo by sa stať, že všetky tie rôzne pojmy odvahy, statočnosti a tak ďalej by sa rozpadli. Človek by potom už nemal žiadne vedomie o tom, že je jednotou, cítil by sa akoby bol rozdelený na všetky tie rôzne prúdenia. Existuje možnosť, že človek môže stratiť riadiacu kontrolu nad tým, čo tu do neho prúdi.

Máme ako jednotlivci za sebou určitý život, všeličo sme prežili, mali od mladosti množstvo ideálov, ktoré sa pozvoľna vyvíjali. Ideály sa od seba môžu líšiť. Mali sme ideál odvahy, statočnosti a tak ďalej. Tým sme sa dostali do prúdenia najrôznejších astrálnych bytostí. Dajme tomu, že človek mal v priebehu svojho života veľa priateľstiev. Vyvinuli sa celkom určité city a pocity vplyvom týchto priateľstiev, obzvlášť v mladosti. Tak smerovali prúdenia k určitej bytosti astrálneho sveta. A tak je tomu po celý život. A dajme tomu, žeby vplyvom duševnej choroby došlo k tomu, žeby ja stratilo vládu nad rôznymi prúdmi, že by ich už nemohlo zoskupovať. Tu by sa už človek necítil ako ja, ako uzavretá bytosť, ako jednota vo vedomí si seba. Keby chorým procesom duše stratil svoje ja, pociťoval by tieto prúdenia tak, akoby nevnímal seba, ale jednotlivé prúdenia, ako keby sa do nich rozplýval. Určité prípady šialenstva možno takto chápať.

Astrálny svet nás obklopuje. Myslime si takú bytosť, ktorá má čo robiť s pojmom a pocitom odvahy. Rozprestiera svoje chápadlá do všetkých strán a tieto chápadlá vchádzajú do ľudských duší, a keď ľudia vyvíjajú odvahu, je spojenie utvorené. Iní ľudia sú iní. Všetci, ktorí vytvárajú napríklad určitú formu úzkosti alebo pocit lásky, sú v spojení s bytosťou astrálneho sveta. Keď si začneme s týmito bytosťami, dostaneme sa k tomu, čo môžeme nazvať sociálnym životom v astrálnom svete. Ľudia, ako žijú tu na fyzickej úrovni, nie sú iba jednotlivé bytosti, aj na fyzickej úrovni sme v stonásobnom spojení. Sme v právnom spojení, vo vzájomnom priateľstve a tak ďalej. Naše spojenie na fyzickej úrovni sa riadi podľa našich ideí, pojmov, predstáv a tak ďalej. Istým spôsobom sa musí aj sociálne spojenie týchto bytostí na astrálnej úrovni nejako riadiť. Tieto bytosti nemajú žiadne tak husté fyzické telo z mäsa a krvi ako ľudia, majú astrálne telá, sú nanajvýš éterickej podstaty. Rozprestierajú svoje tykadlá do nášho sveta. Keby tieto bytosti nespolupôsobili, bol by aj náš ľudský život úplne iný. V podstate je náš fyzický svet len ​​vonkajším vyjadrením toho, čo sa deje na astrálnej úrovni.