Kristus

Mystérium na Golgote sa nedá materiálne dokázať

Mystérium na Golgote, podľa úradku Božskej múdrosti - nemá byť zvonka materialisticky dokázateľné. Jednoducho preto, lebo golgotské mystérium má byť nazerané ako najdôležitejšia skutočnosť, ku ktorej kedy v zemskom dianí došlo, iba nadzmyslovým spôsobom. Kto tu chce nájsť vonkajší materialistický dôkaz, nenájde ho, ale dôjde nakoniec svojou kritikou k tomu, že takého dôkazu nie je. Ľudstvo má byť postavené pred rozhodnutie, a to práve so zreteľom na mystérium na Golgote: Buď sa musím uchýliť k tomu, čo je nadzmyslové, alebo nič také, ako je mystérium na Golgote, vôbec nenájdem. Mystérium Golgoty má do istej miery ľudskú dušu donútiť, aby našla zo všetkých zmyslových dôkazov cestu von do nadzmyslového sveta.

Je teda dobre odôvodniteľné, že sa mystérium na Golgote nedá dokázať ani prírodovedecky, ani inak historicky. Práve pri novšej duchovnej vede bude významná tá skutočnosť, že až si celá vonkajšia veda a vôbec všetka veda, ktorá sa opiera iba o to, čo je povahy zmyslovej, bude musieť priznať, že nemá k mystériu na Golgote už žiadny prístup, a až si aj teológia, pokiaľ ide o kritickú teológiu - Kritická teológia sa usiluje o presné rozumové posúdenie (kritiku) biblických textov i cirkevnej tradície - väčšinou však v zmysle súčasnej materialistickej vedy - bude počínať nekresťansky - potom to bude práve duchovná veda, ktorá bude musieť ľudí priviesť k mystériu na Golgote. Ale iba nadzmyslovou cestou.