Kristus

Spor bohov

Lucifer je nadľudská bytosť. Nechcel svojimi činmi dostať ľudí na šikmú plochu, ale vzoprieť sa horným bohom. Chcel zvíťaziť nad svojimi nepriateľmi, nie dostať ľudí na cestu skazy. Postupujúci, horní bohovia, a Lucifer so svojimi zástupmi nižších, brzdiacich bohov spolu navzájom bojovali, a človek je od začiatku zemského vývoja vrhnutý do tohto sporu bohov. To je niečo, čo si bohovia mali vyriešiť medzi sebou vo vyšších svetoch, ale ľudia boli sporom bohov strhnutí do sveta hmoty hlbšie, než mali. Potom ale bohovia mali obstarať vyrovnanie. Ľudia musia byť opäť vyvedení hore, Luciferov čin musel byť anulovaný. Nemohlo sa to stať človekom. Mohlo to byť dokonané len činom bohov.

Smrť je nutné odvodiť od toho, čo sa do ľudí dostalo vplyvom Lucifera, a keby sa zo strany bohov nič nestalo, celé ľudstvo by bolo čím ďalej viac zaplietané do tendencie vedúcej k smrti. Musela byť zo strany bohov prinesená obeť. Niekto z nich musel zostúpiť a prežiť smrť, ktorú je možné prežiť len medzi pozemšťanmi ako čin vyrovnávajúci čin luciferský. A z tejto božskej smrti vyžaruje sila, ktorá môže žiariť do ľudských duší a vyviesť ich z temnoty, v ktorej sa ocitli Luciferovým činom. Boh musel raz zomrieť na fyzickej úrovni. Ľudí sa to priamo netýka, prizerali záležitosti bohov. Ale plody tohto činu bohov, ktorý sa musel odohrať na našej Zemi, pripadli ľudstvu a kresťanské zasvätenie dáva ľuďom silu tomuto činu bohov porozumieť.