Kristus

Spása

Čo v nás potrebuje spásu? Ducha nebolo potrebné vymaňovať zo síl smrti, ale dušu áno! A tak Kristus bol tým, kto prišiel zachrániť duše. V Kristovi má človek niekoho, s kým sa môže vo svojej duši spojiť, aby mohlo byť postupne znovu získané všetko to, čo bolo stratené. Preto tvorí mystérium na Golgote stred zemského vývoja. Od začiatku Zeme až do mystéria na Golgote, človek čím ďalej tým viac niečo strácal. V jeho duši sa uplatňovala sila, ktorá robí z človeka automat ducha. Od mystéria na Golgote, až do konca zemských dní je obdobie, kedy bude opäť zozbierané to, čo sa stratilo do mystéria Golgoty. Na konci zemského vývoja sa ľudskí duchovia budú môcť stelesňovať do svojich posledných tiel, ktoré budú opäť nesmrteľné. Z kríža zazneli slová: "Je dokonané". Slová zvestujúce, že začína doba, kedy to, čo spôsovalo strácanie v našej duši už nebude. Toto mystérium nie je mysliteľné bez zmŕtvychvstalého Krista. Vzkriesený Kristus - to je to podstatné! K najhlbším patria slová Pavlove: "Keby Kristus nebol vstal z mŕtvych, márne by bolo naše kázanie a márnou by bola aj naša viera."

Nevinný je tu odsúdený na smrť, na utrpenie. Tí, ktorí ho odsudzujú na smrť, zjavne na seba kladú ťažkú vinu. Lebo ten, kto bol bez viny, bol tu vydaný na smrť. Ale čím je v skutočnosti táto vina pre ľudstvo? Táto vina je spásou ľudstva! Keby Kristus nezomrel, tu by nemohlo byť ľudstvo spasené. Najväčšie dobro, ktoré kedy bolo ľudstvu preukázané (darované), uskutočnilo sa vlastne tým, že bol Kristus usmrtený. Tu sa kryje najvyššia spása s najhlbšou vinou. Najväčšou vinou, akou bolo možné sa zaťažiť, bolo zabitie Krista. Najväčšia spása spadá v jedno s najväčšou vinou! Pre toho, kto nelipne na povrchu vecí, to musí byť tou najväčšou záhadou. Ako je to možné? Najhroznejšia vražda, najhroznejší zločin ľudských dejín sa stal najväčšou spásou ľudstva! K jej rozriešeniu k nám dolu z kríža zaznieva popud na riešenie: "Odpusť im Otče, lebo nevedia, čo činia!" V správnom porozumení týmto slovám tkvie odpoveď na onú významnú záhadu: prečo je najhroznejší zločin spásou ľudstva. Človek sa skladá z tela, duše a ducha. Kristus zomrel za ľudskú dušu! Sú to ľudské duše, ktoré vedie zasa späť do sveta duchovného, od ktorého by boli úplne odrezané, keby nebol prišiel. Mravnosť by zo sveta úplne zmizla. Duch by bol v automatickom tele hnaný silou amorálnej potreby.