Človek

Zrodenie času

1. Starý Saturn

Prvotným stavom našej planetárnej sústavy je stav tepla. Nebolo tu nič plynného, tekutého alebo pevného. Za starého saturnského bytia bola človeku vytvorená vloha k fyzickému telu, ktoré je najstarším článkom, ktorý dosiahol svojím spôsobom najväčšej dokonalosti. Podoba, ktorú malo toto fyzické telo na Saturne, bola úplne odlišná od súčasného fyzického tela, ktoré môže vo svojej podstate existovať len preto, že súvisí s éterickým, astrálnym telom a ja. Na Saturne tieto články neboli začlenené do fyzického tela. Až behom saturnského vývoja dospelo k tomu, aby mohlo prijať éterické telo. K tomu sa musel najskôr Saturn zduchovniť a potom sa znovu vteliť ako Slnko. Vyvinulo sa na ňom fyzické telo. Neobsahoval ešte nič z toho, čo sme zvyknutí nazývať materiálnym bytím. Je to svetové teleso, ktoré zo všetkého toho, čo je okolo nás, má v sebe iba živel tepla. Teplo či oheň, v sebe pôsobiaci tepelný živel, zo vzduchu, vody alebo pevnej zeme nemôžeme na starom Saturne nájsť nič. Kde je toto teleso najhustejšie, tam je pohybujúcim sa teplom. Bol jednotou v sebe prúdiaceho tepla.

Fyzické telo tu bolo riedkym, jemným, éterickým tepelným telom. A z takýchto tepelných tiel, predstavujúcich zárodky dnešného fyzického tela človeka, pozostával celý Saturn. Toto tepelné telo je prvým zárodkom dnešného fyzického tela človeka, ktoré s z neho utvorilo tým, že sa do tepelného tela tela neskoršie začlenili plynné, tekuté a tuhé látky. Okrem človeka, presnejšie jeho tepelných fyzických tiel tu boli len bytosti duchovného sveta, ktoré obklopovali starý Saturn ako dnes obklopuje atmosféra Zem a pôsobili v ňom tvorivo.

Existovali určité bytosti, ktoré sa oneskorili na každom vývojovom stupni, takže zo saturnských bytostí zaostalých na Slnku, vzišli prvé zárodky terajšej ríše zvieracej.

Možno sa opýtať: "Nepredchádzali Saturnu iné vtelenia?" Bolo by ťažké sledovať bytie pred Saturnom, pretože až na ňom začína existovať čas. Predtým existovali iné formy bytia, kde nebolo možné hovoriť ako o predtým, pretože čas ešte neexistoval. Čas začal existovať na Saturne. Pred Saturnom bola iba večnosť. Vtedy existovalo všetko súčasne. Až na Saturne sa dostavilo to, že udalosti postupujú za sebou. Vtedy neexistoval pohyb, pretože k pohybu patrí i čas. Neexistoval obeh, existovalo trvanie a kľud, blažený kľud v trvaní. Pohyb svetových telies nastal na Saturne.