Človek

7. Vulkán

V 7. inkarnácii Zeme - Vulkánu - bude ľudstvo ako celok na stupni intuície, dovŕši proces preduchovnenia fyzického tela v najvyšší duchovný článok - duchovného človeka. Dokončenie tohto vývoja ale neznamená koniec sveta, ale iba uzatvorenie určitého vývojového cyklu, po ktorom bude nasledovať ďalší, ktorý je nepoznateľný i pre zasvätenca, ktorý na stupni intuície je schopný prehliadnuť len vývoj od starého Saturnu až po Vulkán.

Budúce stavy je možné vnímať preto, že v určitom zmysle už existujú v nadzmyslových sférach: najbližší v astrálnom svete, vzdialenejší v nižšom a vyššom dévachane, odkiaľ postupne zostupujú do nižších sfér k svojej realizácii.

Na Vulkáne človek bude mať duchovné vedomie, ktoré má dnes zasvätenec, keď vystúpi do vyšších oblastí dévachanického sveta.