Človek

Vývojové obdobia

I. Manvantary - vývojové stavy vedomia či planetárne sústavy (podľa kresťanskej ezoteriky dynamis - moc)
(7 x 1 = 7)
Nachádzame sa v štvrtej manvantare.

1. Saturn (oheň - človek - vedomie hlbokého bezsenného spánku, hlbokého tranzu, kozmos bytia)
                 veľká pralaja

2. Slnko (vzduch - zviera - vedomie bezsenného spánku, kozmos všemocnosti)
                 veľká pralaja

3. Mesiac (voda - rastlina - obrazné vedomie, snový spánok, kozmos múdrosti)
                 veľká pralaja

4. Zem (zem - nerast - bdelé predmetné vedomie, kozmos božskej lásky)
                 veľká pralaja

5. Jupiter (voda - stvárnená myšlienka - psychické vedomie = vedomé obrazné astrálne rozšírené vedomie, kozmos božského ohňa)
                 veľká pralaja

6. Venuša (vzduch - tvorivá reč - nadpsychické vedomie = vedomé éterické rozšírené vedomie)
                 veľká pralaja

7. Vulkán (oheň - dokonalé jednanie človeka, seba-vedomie, spirituálne vedomie = vedomé vševedomie vesmíru)
                 veľká pralaja

Medzi jednotlivými stavmi nastáva vždy obdobie spánku, "pralaja," kedy vesmír zanikne a nie je prejavený. V terminológii indickej mytológie tzv. "Brahmova noc."


II. Životné stavy = životné ríše, kolobehy, okruhy, rundy (podľa kresťanskej ezoteriky basileia - kráľovstvo)
(7 x 7 = 49)
Nachádzame sa v štvrtej runde. Sedem planét zodpovedá siedmim telám.

1. Saturn odpovedá fyzickému telu, ríša elementárna
                 menšia pralaja

2. Slnko odpovedá éterickému telu, ríša elementárna
                 menšia pralaja

3. Mesiac odpovedá astrálnemu telu, ríša elementárna
                 menšia pralaja

4. Zem odpovedá ja, ríša nerastná
                 menšia pralaja

5. Jupiter odpovedá duchovnému ja, ríša rastlinná
                 menšia pralaja

6 Venuša odpovedá životnému duchu, ríša zvieracia
                 menšia pralaja

7. Vulkán odpovedá duchovnému človeku, ríša ľudská
                 menšia pralaja

Vedľa toho existuje tzv. "ôsma sféra," do ktorej vchádza všetko to, čo sa nemôže pripojiť k pokračujúcemu vývoju. Túto sféru náboženstvo nazýva peklom. Vyčlení sa z postupujúceho vývoja a na nej budú tí, ktorí sa učinili príliš spojenými s pudovosťou a so zmyslovými silami, ktoré majú byť z vývoja vyčlenené. To bude vtedy, až sa naplní číslo 666 (v šiestej runde, na šiestom glóbe, v jeho šiestom vývojovom štádiu). Tu dospeje do devachanického stavu všetko, čo sa môže zo všetkých ríší vyvinúť. Keď nebude niekto tak ďaleko, aby sa k nemu mohol pozdvihnúť, potom zostane na stupni zvierackosti. Do tej doby budú mať tí, ktorí egoisticky žijú len pre seba, šancu zmeniť sa. Keď sa tak nestane, potom budú ako neschopní ďalšieho vývoja prevedení do ôsmej sféry. V siedmej runde je ľudstvo očistené.


III. Glóby - tvary či stupne tvaru - stavy formy (podľa kresťanskej ezoteriky glória - sláva)
(7 x 7 x 7 = 343)
Nachádzame sa v štvrtom glóbe. Každá runda má 7 glóbov.

1. Vyšší arupa - devachan (arupicko - mentálny)
                 malá pralaja

2. Nižší rupa - devachan (rupicko - mentálny)
                 malá pralaja

3. Astrálno
                 malá pralaja

4. Fyzično
                 malá pralaja

5. Astrálno (plastické)
                 malá pralaja

6. Nižší rupa -devachan (intelektuálno)
                 malá pralaja

7. Vyšší arupa - devachan (praobrazy)
                 malá pralaja


IV. Časové obdobia - eony, epochy, základné rasy - plemená
(7 x 7 x 7 x 7 = 2401)
Nachádzame sa v piatom poatlantskom období. Časové obdobie štvrtej manvantary Zeme, štvrtej rundy a štvrtého glóbu.

1. Polárna

2. Hyperborejská

3. Lemurská (kultúra ohňa, v oblasti Austrálie a Japonska)
Prechod z 3 do 4 - zničenie ohňovou katastrofou.

4. Atlantská (kultúra vody, v oblasti Atlantického oceánu
Prechod zo 4 do 5 - potopa.

5. Poatlantská (kultúra zeme, ázijsko - európska)
Prechod z 5 do 6 - vojna všetkých proti všetkým.

6 Vek pečatí (Apokalypsy)

7. Vek trúb (Apokalypsy)


V. Kultúrne epochy, obdobia či listy Apokalypsy
(7 x 7 x 7 x 7 x 7 = 16807)
Kultúrne epochy predchádzajúceho štvrtého atlantského eonu: (podplemená či podrasy)
Rmoahalovia, Tlavatliovia, Pratoltékovia, Praturánci, Prasemiti, Praakkadovia a Pramongoli.

Kultúrne epochy terajšieho piateho poatlantského obdobia:

1. Staroindická (od r. 7227 pr. Kr.)>

2. Staroperzská (od r. 5067 pr. Kr.)

3. Egyptsko - babylonská (od r. 2907 pr. Kr.)

4. Grécko - rímska (od r. 747 pr. Kr.)

5. Anglosasko - germánska (od r. 1413 po. Kr.)

6. Slovanská (od r. 3573 po. Kr.)

7. Americká (od r. 5733 po. Kr. - 7893)

Každé kultúrne obdobie trvá 2160 rokov.