Nový zákon

Mária z Magdaly u Kristovho hrobu

Mária z Magdaly mala rozvinuté vnútorné zmyslové orgány. Preto keď prišla ku Kristovmu hrobu videla dve duchovné postavy o ktorých hovorí evanjelium. Mária Magdaléna videla, že mŕtve telo je preč, a pri hrobe videla dve duchovné postavy. Tieto dve duchovné postavy je možné vidieť vždy, keď niekde zostáva mŕtve telo po dlhšiu dobu. Na jednej strane je vidieť astrálne telo a na druhej strane éterické telo, ktoré sa postupne odpútava a prechádza do svetového éteru. Sú tu dve duchovné postavy, ktoré patria do duchovného sveta.

"Potom sa učeníci vrátili domov. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách."(20,10 - 12)

Videla to, pretože sa silou a mocou palestínskej udalosti stala jasnozrivou.