Nový zákon

Matka Ježišova

Ak sa opýtame priemerného kresťana, kto je matka Ježišova, odpovie: Matka Ježišova je Mária. A hocikto sa bude dokonca domnievať, že aj v takom Jánovom evanjeliu stojí čosi také, ako že matka Ježišova sa volá Mária. Ale v Jánovom evanjeliu nestojí nikde nič o tom, že matka Ježišova sa volá Mária. Všade, kde sa o nej hovorí, stojí len "matka Ježišova". V kapitole o svadbe v Káni Galilejskej čítame:

"A bola tam matka Ježišova" (2,1),

a neskôr hovorí evanjelista:

"povedala jeho matka posluhovačom" (2,5).

Nikdy nezaznie meno "Mária". A tam, kde sa s ňou znova stretávame, tam, kde vidíme Spasiteľa na kríži, hovorí Jánovo evanjelium:

"A stály pri kríži Ježišovom jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášová, a Mária Magdaléna." (19,25)

Jasne sa tu hovorí, kto stojí pri kríži: Bola tam jeho matka, potom jej sestra, ktorá bola ženou Kleofáša a volala sa Mária, a Mária Magdaléna.

Bolo zvláštne, že sa obe tie sestry menovali Mária! A pretože pisateľ Jánovho evanjelia nazýva sestru "Mária", je jasné, že matka Ježišova sa nemenovala Mária. V pôvodnom gréckom texte stojí celkom jasne, že dole stáli, jeho matka a sestra jeho matky, Mária, ktorá bola ženou Kleofáša, a Mária Magdaléna.