Nový zákon

Logos

Evanjelista Ján hovorí o Slove - Logu - ako o Svetle sveta. Všetko, čo vidíme, od slnka po potok, mrak, zviera, človeka, je stelesnením alebo obrazom tejto božskej duchovnej reality nazývanej Logos.

Najčistšou podobou vonkajšieho fyzického tela Logu je slnečné svetlo. Slnečný svit nie je obyčajnou materializáciou svetla, pre duchovné vnímanie je to tiež rúcho Logu. V slnečnom svite duch prúdi k zemi, duch lásky. Spolu s fyzickými slnečnými lúčmi prúdi na zem horúca láska Božia.

Svetlo je čistým telom Slova, Logu. Logos je súhrnom šiestich Elohimov zjednotených so Slnkom. Zahŕňajú duchovne Zem svojimi darmi, keď navonok dopadá na Zem slnečné svetlo. Svetlo Slnka je vonkajším fyzickým telom pre ducha a dušu Elohimov čiže Logosu. Vo chvíli keď došlo k udalosti na Golgote, začal sa impulz, ktorý skôr mohol prúdiť zo Slnka v slnečnom svetle, zjednocovať priamo so Zemou, a tým, že sa Logos začal zjednocovať so Zemou, tým sa aura Zeme stala inou, ako bola.