Nový zákon

Svadba v Káni Galilejskej
Uzdravenie syna
Uzdravenie pri jazere
Nasýtenie 5.000 ľudí
Kráčanie po mori
Uzdravenie slepého
Vzkriesenie Lazara

Sedem zázrakov

Pri povrchnom pozorovaní sa ukazuje, že apoštol Ján uvádza, pokiaľ ide o počet zázrakov až k vlastnej udalosti s Lazarom, celkom zázrakov sedem.

1. Znamenie dané svadbou v Káni Galilejskej,

2. znamenie dané uzdravením syna kráľovského úradníka,

3. znamenie dané uzdravením 30 rokov chorého pri jazere Bethesda,

4. nasýtenie 5.000 ľudí,

5. znamenie dané videním Krista, kráčajúceho po mori,

6. znamenie, dané uzdravením slepého od narodenia,

7. zasvätenie Lazara - najväčšie znamenie - premenenie Lazara u pisateľa Jánovho evanjelia.