Ďalšie témy

Gnosticizmus
Logizmus
Voluntarizmus
Empirizmus
Mysticizmus
Transcedentalizmus
Okultizmus

Senzualizmus

Podľa neho je oprávnené iba to, čo vypovedajú naše zmysly.

Odlišuje teda v javoch to, čo pochádza zo zmyslových vnemov, ktoré považuje za jedinú realitu.

To je podstata senzualizmu, ktorý hral veľkú rolu najmä v anglickej filosofii.

Od senzualistického nazerania je potom už len krok k materializmu, ktorý uznáva len hmotnú skutočnosť, ako ju sprostredkúvajú zmysly.

Tým sa uzatvára celý kruh dvanástich hlavných svetových názorov - dvanásť vstupných brán k poznaniu sveta. Každý z týchto svetových názorov môže byť dômyselne obhajovaný spolu s presvedčivým potlačovaním všetkých ostatných. Pre každý sa ľahko nájdu dobré dôvody.

Svet nemôžeme pochopiť z jednostranného hľadiska jedného svetového názoru, ale odhaľuje sa iba tomu, kto pochopí, že ho musí obísť v kruhu všetkých názorov. Treba sa učiť vžívať do dvanástich rôznych hľadísk, z ktorých je možné pozorovať svet a ktoré sú myšlienkovo všetky rovnako oprávnené. Prečo je táto všestrannosť pohľadu na svet dôležitá? Pretože každý z dvanástich typov predstavuje zvláštny kľúč pre určitú oblasť skutočnosti.

Touto schémou však nie je vyčerpané celé bohatstvo názorových možností. Pohľad na vývoj filosofického myslenia ukazuje napr. že iné zafarbenie mal materializmus gréckeho Demokrita, iné u Marxa, Haeckela a pod. Podobne je to u ostatných svetových názorov. Každý môže vyjadrovať rôzne duševné nálady, rôzne zafarbenia a Rudolf Steiner ukazuje, že k dvanástim svetovým názorom je možné pristupovať v siedmich duševných náladách, ktoré zodpovedajú pôsobeniu jednotlivých planét.