Duchovné bytosti

Utlmené vedomie

O preniknutí démonických mocností do ľudského vedomia uviedol Rudolf Steiner v septembri 1924 niečo, čo osvetľujúco pôsobí i pre pochopenie diania v tridsiatych rokoch: „Vydláždenou sa stáva cesta pre vstup démonov, ktorí sú stúpencami veľkého démona Sorata. Stačí, ako človek môže hovoriť s tými ľuďmi, ktorí napríklad niečo vedia o východiskovom bode prvej svetovej vojny. Nebudeme v nepravde, ak povieme, že z tých približne 40 ľudí, ktorí nesú vinu na vypuknutí tejto svetovej vojny, mali takmer všetci v okamihu prepuknutia vojny utlmené vedomie. To je však vždy vstupná brána pre ahrimanské démonické mocnosti a jedným z najväčších z týchto démonov je Sorat. Sú to pokusy zo Soratovej strany, najskôr prinajmenšom dočasne preniknúť do ľudského vedomia a spôsobiť nešťastie, zmätok. Nie svetovú vojnu, ale to, čo nasleduje a čo je strašnejšie a stáva sa stále strašnejším - napríklad súčasný stav Ruska - to je to, o čo sa snažia soratskí duchovia, ktorí prenikli do ľudských duší“.

V tomto kontexte môžeme lepšie chápať Kristove slová: BDITE...