Duchovné bytosti

Boľševizmus
Experiment na Východe
Menševici

Boľševizmus

Boľševický prevrat v Rusku na jeseň v roku 1917 bol inscenovaný ako socialistický experiment západnými Bratstvami. Rudolf Steiner hovoril o týchto bratstvách ako o Soratových ľuďoch. Títo Soratovi ľudia budú identifikovateľní aj navonok, nielen že sa budú najhroznejším spôsobom všetkému vysmievať, ale budú proti všetkému duchovnému bojovať a snažiť sa o zničenie. V koncentrovanej podobe sa to prejavovalo v najvnútornejšom jadre boľševizmu. Z toho vyplýva, že to, čo pripravovali západné lóže zo Soratovej inšpirácie prostredníctvom ahrimanskej bytosti, našlo svoje uplatnenie v krajine, ktorá je vedením sveta poverená tým, aby raz položila základy pre šiestu kultúrnu epochu, a tým aj pre celý ďalší vývoj na Zemi.

Lebo ako Kristov národ je ruský ľud (v širšom zmysle celé slovanské obyvateľstvo Európy) nielen povolaný založiť šiestu epochu, ale niesť v sebe, a to celkom zvláštnym spôsobom, tiež sily k novému jasnovidectvu a vnímaniu éterického Krista. Práve to malo byť exportom boľševizmu zo Západu vykorenené. Či sa boľševizmu podarilo zničiť jemné nadzmyslové schopnosti v dušiach ruských ľudí, to musíme nechať otvorené. Lebo s konečnou platnosťou bude možné na túto otázku odpovedať až v budúcnosti.