Duchovné bytosti

Soratov vyslanec

Západné bratstvá pracujú proti návratu Krista. Nemôžu ale tejto udalosti zabrániť, ale pokúšajú sa o to, aby ju ľudia nemohli vnímať, najmä tým, že obrátia ich pozornosť na inú bytosť vystupujúcu z éterického sveta, ktorej sami slúžia. Tieto bratstvá chcú upútať ľudské duše (po smrti) do materialistickej sféry, usilujú o to, aby nechali prejsť Krista bez povšimnutia, aby zostal Jeho príchod ako éterickej individuality pre ľudí nepostrehnuteľný. A toto úsilie vychádza z vplyvu určitej idey, vôľového impulzu: usilujú o to, aby ovládli tú sféru, v ktorej má od 20. st. pôsobiť Kristus, a použili ju pre inú bytosť. Existujú západné bratstvá, ktorá sa usilujú o to, aby spochybnili Kristov impulz a na jeho miesto postavili inú individualitu, ktorá sa vôbec nikdy neobjavila na Zemi v ľudskom tele, ale bola vždy len éterickou individualitou, ale je rýdzo ahrimanskej podstaty. Chcú odviesť ľudí od Krista, a poskytnúť tak vládu nad Zemou inej individualite.

Z toho vyplýva, že tu nejde o nič menšie než o vládu nad celou Zemou, ktorú ľudia sami predajú buď Kristovi, alebo bytosti, ktorú možno označiť v najvlastnejšom slova zmysle protikresťanskou vďaka jej úsiliu. To je reálny boj, boj, ktorý sa vzťahuje k tomu, aby bola na miesto Kristovej bytosti behom ľudského vývoja v zvyšku 5. poatlantskej epochy a v šiestej a siedmej epoche dosadená iná bytosť.

Bude to boj, ktorý sa bude musieť na tomto poli odohrať. Obtiažnosť tohto boja spočíva hlavne v tom, že členovia bratstiev budú zneužívať pre bytosť, ktorá má nahradiť éterického Krista, práve sväté meno. Lebo iná bytosť, ktorú chcú bratstvá urobiť pánom nad Zemou, bude nimi pomenovaná aj ako Kristus.