Človek

Duchovia veštby

Takí duchovia, ktorí vytvárajú spojenie medzi súhvezdiami a Zemou – sa usídľujú v živloch Zeme, v tom, čo obklopuje Zem ako atmosféra. Takíto duchovia poskytovali kedysi ľuďom prostredníctvom podobenstva, dubov, z hájov, jaskýň, prostredníctvom zvierat a tak ďalej veštby, a veštenie budúcnosti z letu vtákov nebolo len umením oklamať tých slabých. Títo duchovia vyvíjali činnosť v smere cesty vtáctva vzduchom, v smere, ktorý, s Božím pritakaním, ľuďom mnohé vopred naznačoval. Ešte dnes počúvame príklady, nie dobro nesúcich vtákov, ako sú sovy, supy, orly, krkavce, lenže tieto prípady sú tým vzácnejšie, čím viac sa nimi pohŕda. Lebo títo duchovia nemôžu znášať to, aby nimi bolo pohŕdané, ako si to však podľa Božieho zákona a kresťanského učenia zaslúžia, potom sa ale rýchlo vzďaľujú a mlčia.

Keďže klamár smel od počiatku ešte hovoriť prostredníctvom zvierat a hovoril tak k Eve prostredníctvom hada, zviedol ľudský rod. To bolo odvtedy vždy ich mravom: akonáhle mohli hlasmi alebo predpoveďami, telami alebo pohybmi zvierat hovoriť s ľuďmi, zneužívali túto moc, privlastňovali si božské uctievanie a zvádzali úbohých ľudí. Hoci Kristus prišiel práve preto, aby zničil dielo diablovo a uložil týmto duchom, aby mlčali, a hoci stratili svoje chrámy, sochy, háje, jaskyne a dlho ovládanú Zem, sú predsa ešte stále tu a existujú vo voľnom vzduchu a s božím pritakaním pokrikujú dookola, často sú výchovnou metlou božou, často nimi dáva ľuďom zvestovať určité veci.