Kristus

Príprava Kristovej udalosti

Kristova udalosť bola pripravovaná Ješu ben Pandirou, ktorý mal vzťah k esenským. Ohlasoval Krista. Bol jeho predchodcom a zvestovateľom. Tiež mal meno Ježiš, na rozdiel od Krista Ježiša sa volal Ježiš ben Pandira. Bol často zamieňaný s Kristom Ježišom. Ježiš ben Pandira bol najskôr ukameňovaný a potom povesený na kríž. Narodil sa sto rokov predtým, než sa narodili obaja chlapci Ježišovia v Palestíne. Od tejto veľmi vznešenej bytosti pochádza veškerá príprava k tomu, čo sa malo stať hlavne v Matúšovom evanjeliu. Ješu ben Pandira bol jedným z vtelení bódhisattvu, následníkom Gautamu Buddhu. Od tých čias bol v každom storočí vtelený aspoň raz, aby prispel k ľudskému pokroku.

To najdôležitejšie, čo Ješu ben Pandira vykonal, spočívalo v tom, že pripravil Matúšovo evanjelium. Spísanie je vyhotovené tak, že obsah sa preniesol zo starých mystérií, napr. čo sa vzťahovalo k pokušeniu a iné. Mal žiaka Matyáša, ktorého meno sa neskôr prenieslo na jeho nasledovníka, ktorý žil v dobe Ježiša.