Svety

Tri vlastnosti nadzmyslového sveta

Existujú tri vlastnosti nadzmyslového sveta, ktoré sú protichodné vlastnostiam fyzického sveta. A túto protichodnosť pociťuje človek natoľko silno, pociťuje ju ako natoľko zasahujúcu do všetkého, čo vo fyzickom svete považuje za pravdivé, správne, zdravé, že za súčasného pozemského stavu duše a tela vôbec nie je možné, aby bol človek do nadzmyslového sveta len tak uvedený.

Preto musí byť vykonaná náležitá príprava na vstup do nadzmyslového sveta. To, čo je nutné k vstupu do duchovného sveta popisuje Rudolf Steiner v knihe Poznávanie vyšších svetov. A všetko je tam popísané tak, aby človek, ak sa bude riadiť pokynmi tejto knihy, túto prípravu v každom ohľade urobil, to znamená, aby do nadzmyslového sveta vstúpil správne.

1. Ustáva tiaž
2. Ustáva zmyslové vnímanie
3. Prázdnota miesto plnosti