Nový zákon

Vojna všetkých proti všetkým

Našich sedem kultúrnych stupňov skončí veľkou vojnou všetkých proti všetkým. Musíme si ju predstavovať vlastne úplne inak, než ako sme doteraz zvyknutí predstavovať si vojny. Musíme obrátiť svoj zreteľ na to, aká je príčina tejto vojny. Je ňou rozmáhanie sa egoizmu, sebectva ľudského ja. Dvojsečným, ostrým mečom je toto ja človeka. Kto plne nechápe, že toto ja je dvojsečnými mečom, ten sotva pochopí celý zmysel vývoja ľudstva a sveta. Na jednej strane toto ja je príčinou, že všetky želania človeka smerujú k tomu, toto ja samo o sebe uspokojiť, usiluje o to, zo svojho okolia všetky ostatné ja premôcť, podmaniť si ich - to je jedna stránka ja.

Na druhej strane ja je zároveň tým, čo človeku dáva jeho samostatnosť, jeho vnútornú slobodu, čo človeka v pravom zmysle slova povznáša. V tomto ja je základ ľudskej dôstojnosti, je v ňom základ božstva v človeku. Je božským svetovým plánom, toto ja urobiť natoľko samostatným, aby mohlo prejavovať slobodne, ako individuálna bytosť, lásku samému Bohu. Keby boli ľudia nejakým spôsobom, treba len sebamenším nútení k láske, znamenalo by to, že sú vodení v putách závislosti. Tak bude ja základňou najvyššieho cieľa človeka.

Zároveň je však zvodca, ktorý zvrhne človeka do priepasti, ak nenájde lásku, ak sa zatvrdí v sebe. Potom je tým, čo ľudí navzájom oddeľuje, čo ja vyzýva k veľkej vojne všetkých proti všetkým, nielen k vojne národov s národmi (lebo pojem národa vôbec už nebude mať ten význam, aký má dnes), ale k vojne jednotlivca proti jednotlivcovi v najrôznejších oblastiach života, k vojne stavov proti stavom, kást proti kastám. Ja sa teda stane jablkom sváru vo všetkých oblastiach života. Môžeme teda povedať, že ja môže na jednej strane viesť k tomu najvyššiemu, na druhej strane k tomu najnižšiemu. Preto je ja ostrým, dvojsečným mečom.