Nový zákon

Rozpory v evanjeliach

Marek a Ján začínajú Jánovým krstom. Rozprávajú o troch posledných rokoch pôsobenia Krista, teda len o tom, čo sa prihodilo, keď sa Kristov duch už usídlil v trojitej schránke Ježiša. Potom máme ešte dve evanjelia, podľa Matúša a podľa Lukáša. Tieto sledujú v istom smere takisto aj predchádzajúce udalosti, čo by teda bol v našom zmysle v kronike akaša príbeh Ježiša pred jeho obetovaním sa pre Krista. A tu hneď na začiatku sa ukazuje tým, ktorí chcú pátrať po rozporoch, že Matúš uvádza rodokmeň, ktorý ide nahor k Abrahámovi a Lukáš podáva rodokmeň siahajúci až k Adamovi a od Adama, až k Adamovmu Otcovi, k samému Bohu.

Iný rozpor by sa objavil v tom, ako podľa Matúša prichádzajú traja mudrci, alebo mágovia vedení hviezdou, aby pozdravili práve narodeného Ježiša. Kým Lukáš opisuje zjavenia, ktoré majú pastieri, klaňanie pastierov, obetovanie v chráme, Matúš podáva správu o prenasledovaní Herodesom, o úteku do Egypta a o návrate. Marek a Ján hovoria o Kristovi, Matúš a Lukáš o Ježišovi. Toto a ešte mnoho iného by sa mohlo v jednotlivostiach chápať ako rozpory.