Nový zákon

Efez
Smyrna
Pergam
Tyatíre
Sardy
Filadelfia
Laodicea

Pergam

je reprezentantom onej epochy ľudstva, keď čoraz viac vstupovalo do fyzickej úrovne to, že človek videl vo hviezdnom písme, to, čo jeho duch mohol prebádať. To bolo človeku dané v treťom kultúrnom období. Človek pôsobí tým, čo je v jeho vnútri. Tým, že má svoje vnútro, môže prebádat vonkajší svet. Len preto, že bol obdarený dušou, mohol prebádať dráhu hviezd, vynájsť geometriu. To sa nazývalo bádaním skrze slovo, ktoré Jánova Apokalypsa nazýva mečom úst. Ten, ktorý dáva písať tento list, poukazuje na to, že silou tejto epochy je ostré slovo, dvojsečný meč. Je to Hermovo slovo starých kňazov, slovo, ktorým boli v starom zmysle skúmané prírodné sily a hviezdy. To je ona kultúra, ktorá sa tu na fyzickej úrovni prevažne získava pomocou vnútorných astrálno-duševných síl človeka. Tu stojí múdrosť tesne na ostrí medzi bielou a čiernou mágiou, medzi tým, čo vedie k spáse a tým, čo vedie do záhuby.

Preto hovorí ten, ktorý diktuje list, že dobre vie, že tam, kde sídlia zástupcovia tohto obdobia, je tiež Satanov stolec. Tým poukazuje na všetko to, čo môže odvádzať od skutočného veľkého cieľa vývoja. A učenie Balama nie je ničím iným ako náukou čiernych zaklínačov, pretože je to náuka ničiteľov ľudských duší. Čierni mágovia sú ničitelia ľudí, pretože pracujú len v službách svojej vlastnej osobnosti a tým ničia všetky spoločenstvá, požierajú (pohlcujú) všetko, čo žije v národe. Ale dobrá stránka tejto kultúry tkvie v tom, že človek práve tu môže začať s premieňaním (osvietením) svojho astrálneho tela. Tomu sa hovorí skrytá mana. Skrytou manou nazývame to, čo je len pre nesebeckého človeka, čo je premenené v božské. Všetky tieto symboly naznačujú, že človek očisťuje svoju dušu, aby zo seba urobil rýdzeho nositeľa duchovného ja.