Nový zákon

Krst Duchom Svätým

Ján svojím krstom mohol zachrániť ľudí iba pred následkami pádu do hriechu tým, že ich odpútaval od sveta. Kristus ich však chcel zachrániť iným spôsobom, chcel ich nechať vo svete a napriek tomu ich zachrániť. Nechcel sa vracať späť do doby pred pádom do hriechu, ale ich chcel nechať prejsť nepretržitým pozemským vývojom a predsa ich urobiť účastnými nebeského kráľovstva. Len vtedy pochopíme, čo sa píše o Jánovom krste v Jánovom evanjeliu, keď uvážime, že Ján krstil preto, aby pripravoval cestu Kristovi.

Krst ohňom a duchom sa dostal na našu Zem prostredníctvom Krista. Aký je medzi nimi rozdiel? Dnes je možné, že sa človek môže stať jasnovidným bez vystúpenia éterického tela. Ak dosiahne človek zrelosti na získanie Kristovho podnetu - čo i len na krátku dobu - môže byť ovplyvnený jeho krvný obeh, takže sa vplyv Kristov vyjadrí v osobitnom obehu krvi, že tento vplyv pôsobí až do fyzičnosti, potom je človek schopný byť zasvätený vo fyzickom tele. To umožňuje Kristov podnet. A kto sa naozaj dokáže vnoriť do skutočností, ktoré sa vtedy stali udalosťou v Palestíne a mystériom na Golgote, s takou silou, že v tom úplne žije a má to vecne pred sebou, vidí to pred sebou duchovne žiť, takže to pôsobí ako sila, ktorá sa oznamuje samému krvnému obehu, ten dosiahne týmto zážitkom rovnakého výsledku, akého sa dosahovalo skôr vystúpením éterického tela.

Tak vidíme, že Kristovým podnetom prišlo do sveta niečo, čím môže človek pôsobiť na vnútorné pulzovanie jeho krvi. Čo tu pôsobí, nie je žiadna abnormálna udalosť, žiadne ponorenie do vody, ale len a jedine mocný vplyv individuality Kristovej. Nekrstí sa nejakou zmyslovou matériou, ale duchovným vplyvom, bez toho, aby utrpelo obyčajné denné vedomie nejakú zmenu. Duchom, ktorý vprúdil ako podnet Kristov, prúdi do tela niečo, čo inak môže byť vyvolané len cestou psychicko-fyziologického vývoja - ohňom, vnútorným ohňom, ktorý sa prejavuje v krvnom obehu. Ján ešte ľudí ponáral pod vodu, vystúpením éterického tela mohol človek nahliadnuť do duchovného sveta. Ale keď nechá človek pôsobiť Kristov podnet, potom pôsobí tento podnet tak, že zážitky astrálneho tela sa vlievajú do tela éterického a človek sa tak stane jasnovidným. Tu máme vysvetlený pojem "krstiť duchom a ohňom".