Nový zákon

Keď ťa niekto udrie, nastav mu aj druhé líce

Éterický Kristus bude môcť vyvíjať v ľudskej duši také podnety, ktoré postupne urobia nemožnú vládu z pohnútok sebeckých, ctižiadostivých, alebo dokonca z predsudkov a omylov. Existuje možnosť nájsť také princípy vládnutia, ktoré vylučujú, túžbu po sláve, predsudky a omyl. To je však možné len cestou správneho chápania Kristovho impulzu. O týchto podnetoch sa však samozrejme nebudú uznášať parlamenty, ale vniknú do sveta iným spôsobom. Vývoj k tomu smeruje. Vedľa pochopenia Krista vo svetovom vývoji bude tu túžba vžiť Krista tiež do sociálneho vývoja ľudstva. K tomu však patrí premena celého myslenia. Niekto sa nemusí ubrániť poznámke: Kristus nebol praktickým človekom, keď radil, aby sme žili ako nebeské vtáctvo, ktoré neseje, nežne. S tým by sme sa však v dnešnom svete ďaleko nedostali. Takýto človek sa príliš nenamáhal so skutočným pochopením tohto impulzu v evanjeliach obsiahnutého. Naozaj niekedy pôsobia ťažkosti slová:

Keď ťa niekto udrie na jednu tvár, nastav mu aj druhú.
Keď ti vezme niekto plášť, daj mu aj šaty.

Keby Ježiš Kristus rozvinul len tie pojmy, ktoré tak bezprostredne žijú vo vonkajšom svete na povrchu, potom by prirodzene nikdy nemohol povedať: "Keď ti vezme niekto plášť, daj mu aj šaty". Kristus nehovorí o tom, čo má vládnuť tu vonku, pretože to je pre znalcov písma (zákonníkov). On hovorí o kráľovstve nebeskom a chce na tomto mieste osobitne zdôrazniť, že tam platia iné zákony ako v okolitom svete. Kristus chce povedať niečo, čo v človeku podnecuje zmýšľanie viery, ktorá robí zbytočným všetky zákonné ustanovenia, všetky ľudské nariadenia o odcudzení plášťa a šiat. Naozaj treba v sebe vyvinúť silu, ak dôjde k tomu, že ľudia berú plášť, dať im i svoje šaty. Lebo ak sa stane všeobecným zmýšľanie: "Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im", potom nebude nikto nikomu brať košeľu. Ale košela nebude brána až vtedy, keď ten, ktorému má byť vzatá má v sebe životný postoj: Keď mi vezme plášť, dám mu aj šaty. To musí byť sociálnym poriadkom. Ak sa stane toto sociálnym poriadkom, potom nebude už žiadnych krádeží. To chce Kristus povedať, pretože toto je kráľovstvom Božím, v protiklade ku kráľovstvu z tohto sveta. Vo svete, v ktorom platí zásada: Dám šaty tomu, kto mi vezme plášť, v takom svete sa nekradne. Pozemsky vyjadrené nemajú tieto Kristove slová žiaden zmysel!