Nový zákon

Efez
Smyrna
Pergam
Tyatíre
Sardy
Filadelfia
Laodicea

Filadelfia

Ak pôjdeme cestou spirituálneho života v predchádzajúcom období vnesieme do šiesteho obdobia správny spirituálny život múdrosti a lásky. Potom sa stane to, čoho sa dopracujeme duchovno-vedeckou múdrosťou, impulzom lásky šiesteho obdobia, ktoré je reprezentovaného zborom, ktorý už svojím menom vyjadruje, že je zástupcom šiesteho obdobia: Je to obec bratskej lásky, Filadelfia. Všetky tieto mená nie sú zvolené nadarmo. Človek bude v šiestom období, ktoré predstavuje obec vo Filadelfii, rozvíjať svoje ja k správnej dokonalosti, takže sa stáva samostatným a bude slobodne prinášať lásku každej inej bytosti.

To sa má teraz pripravovať ako spirituálny život šiesteho obdobia. Vtedy nájdeme v sebe individuálne ja na vyššom stupni, takže žiadna vonkajšia sila nebude už môcť do nás pôsobiť, keď to nebudeme chcieť, budeme sa môcť uzavrieť - a nikto bez našej vôle nás neotvorí, a keď sa sami otvoríme, žiadna opačná moc nás neuzavrie. To sú kľúče Davidove. Preto hovorí inšpirátor šiesteho listu, že má Dávidov kľúč (Zjv Jan. 3,7): "Anjelovi zboru vo Filadelfii napíš: Toto hovorí ten svätý a pravý, ktorý má kľúč Dávidov. Keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí. "Hľa, otvoril som pred tebou dvere, a nikto nemôže zavrieť." To znamená: Ja, ktoré sa našlo samo v sebe.