Nový zákon

Evanjelia a poatlantské kultúrne obdobia

Naše piate poatlantské obdobie je dobou, ktorá je zvlášť inšpirovaná Markovým Evanjeliom. Naproti tomu úlohou šiesteho poatlantského obdobia bude - celého človeka postupne vyplniť Kristovou bytosťou. Zatiaľ čo v piatom kultúrnom období je Kristova bytosť predmetom štúdia, úvah, vnútorného pohrúženia, v šiestej kultúrnej epoche prijmú ľudia Kristovu bytosť do celej svojej podstaty. K tomu budú čerpať z osobitného statku, ktorý sme spoznali ako vnútornú podstatu Lukášovho Evanjelia, ktoré nám ukázalo celý pôvod Ježiša z Nazaretu - ako onoho Ježiša, ktorého popisuje Matúšovo evanjelium, odvodeného zo Zoroastera, tak tiež Ježiša Lukášovho Evanjelia, odvodeného z Buddhu a buddhizmu.

Lebo na Lukášovo Evanjelium pozeráme tak, že sa nám osvetlil Ježiš na zaklade celého svojho dlhého vývoja, takže sme sa mohli vrátiť až k božský-duchovnému pôvodu človeka. A človek sa bude môcť stále viac cítiť ako božský-duchovná bytosť a ako taká sa musí naplniť Kristovým impulzom. To síce môže byť pre neho žiarivým ideálom, ale konkrétnym bude až vtedy, keď sa pomocou Lukášovho Evanjelia reálne pozdvihne až k tomu, že postihne fyzicky-zmyslového človeka s jeho božským pôvodom ako duchovnú bytosť.

Pre siedme poatlantské kultúrne obdobie až po veľkú katastrofu bude inšpiračnou knihou Evanjelium podľa Jána, Zatiaľ čo dnes môže byť vodítkom pre duchovný život človeka. Tu však budú ľudia ešte všeličo potrebovať, čo musia počas šiesteho obdobia ako duchovné bytosti dobre pochopiť. Avšak ľudia sa budú musieť odnaučiť mnohému z toho, čomu dnes veria, - dôkladne odnaučiť. V siedmom kultúrnom období sa ľudia budú cítiť až do krvi prestúpení Logosom - a až vtedy budú cítiť, čo je vyjadrené v Jánovom Evanjeliu.

Pre štvrtú poatlantskú epochu bolo zvlášť inšpirujúce Matúšovo Evanjelium, pre našu dobu Markovo, pre šieste obdobie Lukášovo Evanjelium a musíme sa na to pripravovať. Pretože všetko, čo sa v budúcnosti má stať, musí mať svoje zárodky už v minulosti. Plne sa uplatní Jánovo Evanjelium tým, že ho pochopíme, v siedmom období, pred novou katastrofou. Preto je dôležité, aby sme Markovo Evanjelium chápali ako knihu, ktorá nám môže poskytnúť návod k mnohému, čo máme konať a k mnohému čoho sa máme vyvarovať. Práve krátkosť Markovho Evanjelia a jeho štýl nám podáva význam Kristovho impulzu pre ľudské ja a pre vžívanie sa tohto impulzu do ľudského ja. Je dôležité, aby sme uznali, že našou úlohou je - pochopiť Krista v duchu, že musíme pochopiť, ako sa v rôznych chvíľach v budúcnosti bude Kristus prejavovať.