Zmysel zla

V minulosti, keď sme chceli nabrať vodu zo studne, často sme používali veľké kolo, za ktoré boli zapriahnuté kone, dobytok či dokonca ľudia. Ten, kto ich pozoroval, videl, ako sa jedni približujú dopredu a druhí sa chrbtom vzďaľujú, a mohol z toho vyvodiť, že sa pohybovali v opačných smeroch. Keby však mohol pozorovať túto scénu zhora, jasne by videl, ako jedni i druhí idú rovnakým smerom a zúčastňujú sa rovnakej práce. Tento príklad nám umožňuje pochopiť, že zlo a dobro, ktoré sa predstavujú ako protiklady, sú v skutočnosti dve sily zapojené do rovnakej práce. Pretože to však nepozorujeme zhora, z duchovného, vyššieho pohľadu, tak hovoríme, že sú to sily, ktoré si odporujú. Ak sa pozeráme zdola, vidíme zlo v rôznych udalostiach a činoch. Až keď sa pozdvihneme a pozorujeme z pohľadu ducha, potom môžeme vidieť kruh a pochopiť, že dobro a zlo sú dve prepojené sily, ktoré spoločne otáčajú kolom života. Zlo nemôžeme zničiť. Treba zlo využívať a dokázať k nemu zaujať správny postoj.


To, čo je zlom pre jedného človeka, nemusí byť nutne zlom pre ostatných! Niektoré zvieratá odolávajú mrazu, jedu či nedostatku stravy. Vypustiť žirafu na Antarktíde by jej prinieslo negatívne následky. Keď si nalejeme vodu do žalúdku, je to dobré, pokiaľ ju nalejeme do pľúc, je to zlé. Keď sa nadýchneme do pľúc, je to v poriadku, ale do žalúdku to už tak dobré nebude. Z čoho vyplýva záver: keď je niečo dobrom na jednom mieste, stáva sa zlom na inom mieste. V Starom zákone, v Jóbovej knihe je zaznamenaný rozhovor medzi Bohom a Satanom. Je písané: "Nastal potom deň, kedy prišli Synovia Boží, aby predstúpili pred Hospodina; prišiel medzi nich i Satan." Satan sa zúčastnil tohto zhromaždenia, a aby bol k nemu pripustený, musel byť významný. Hospodin sa spýtal Satana: "Odkiaľ prichádzaš?" Satan odpovedal: "Prechádzal som zem krížom krážom." Hospodin sa spýtal Satana: "Všimol si si môjho služobníka Jóba? Je to muž bezúhonný a vystríha sa zlého." Satan však Hospodina požiadal, aby ho mohol vyskúšať. Hospodin mu to dovolil a tak mu Satan škodil. Ale len v tom rozsahu, ktorý mu Hospodin dovolil. Tento rozhovor ukazuje, že Satan je v službách Božích. Aby sme mohli rozvinúť všetky svoje vnútorné schopnosti, musíme prechádzať skúškami. Preto je nutné tzv. zlo v našich životoch. Z tohto uhla pohľadu Boh nemá dôvod zničiť temné bytosti, sú užitočné.


Daskalos hovorí: "Slovo zlo pre mňa neznamená veľa. Keď mám hovoriť o zle, Daskalos radšej hovorím o nevedomosti. Anjeli a démoni nie sú v konflikte. Iba v ľudskom vedomí sa zdá, že proti sebe bojujú. V prírode nevidno, že by démoni a anjeli proti sebe bojovali. Spolupracujú. Zlo v skutočnosti neexistuje. Je prechodným javom. V najvyššej skutočnosti zlo vôbec neexistuje. Dojem zla existuje iba vo svete myšlienok a emócií. Peklo a očistec sú školy na nadobúdanie skúseností, aby ľudské bytosti mohli vykročiť k svojmu zdokonaleniu. V skutočnosti neexistujú žiadne tresty. Existujú iba skúsenosti. Ak niekto trpí, nie je to preto, lebo Absolútno nás chce trestať za porušovanie zákonov, ale preto, aby sme objavili naše skutočné Ja."


Rudolf Steiner položil otázku: "Nepočína si Prozreteľnosť tvrdo a nemúdro, keď určitý počet ľudí vedie v ústrety tak strašnému osudu, že zatracuje niektorých ľudí do priepasti zla? Neprislúšalo by múdrej Prozreteľnosti, keby tento strašlivý osud predom odvrátila?" A odpovedá: "Je neobyčajne múdre, že ProzreteľnosťRudolf Steiner sa stará o to, aby sa tento strašný osud mohol ako možnosť vznášať nad určitým počtom ľudí. Lebo ak by bolo nemožné, aby sa človek dostal do priepasti zla, nemohol by tiež dosiahnuť toho, čomu na jednej strane hovoríme "láska" a na druhej stane "sloboda." Keby toto klesnutie do zla nebolo možné, nebola by u človeka možná ani láska, ani sloboda. Človek, ktorý by nemal možnosť z vlastného rozhodnutia voliť dobro alebo tiež zlo, bol by vedený k dobru, ktoré má dosiahnuť, ako na špagátiku. Bol by bytosťou, ktorej nebolo dané vybrať si, aby volila dobro na základe úplného, jasného chcenia, zo slobodnej lásky. Človek, ktorý by nemohol nasledovať šelmu s dvoma rohmi - Sorata, nemohol by tiež na základe vlastnej lásky nasledovať Boha. Bolo teda úmyslom múdrej Prozreteľnosti, dať ľudstvu, vyvíjajúcemu sa v našej planetárnej sústave, možnosť slobody. A túto možnosť slobody nebolo možné poskytnúť za žiadnej inej podmienky, než tým, že človek slobodne volí medzi dobrom a zlom."


Viaceré duchovné osobnosti si viac cenili utrpenie ako radosť. sv. Terézia z Avily Kresťanská mystička sv. Terézia z Avily píše: sv. Ján z Kríža "Ako iní túžia po zlate a drahokamoch, tak tieto duše vyhľadávajú trápenie a túžia po nich ako po zdroji svojho veškerého bohatstva." Podobne sv. Ján z Kríža píše: "Lebo cesta utrpenia je istejšia a tiež prospešnejšia než cesta radovania." a inde: "Pravý duch hľadá v Bohu skôr nepríjemné ako príjemné a viac sa prikláňa k utrpeniu než k úteche."