Fikcia?

Dokážeme rozlíšiť fikcie od skutočnosti? Tu predkladám zopár myšlienok, ktoré sú možno fikciou a možno nie. (Väčšia časť tejto sekcie je voľným prekladom z knihy Brány meonu od Jozefa Kariku.) K nechvalne Aleister Crowleyznámemu okultistovi Aleisterovi Crowleymu v r. 1904 v Káhire údajne prehovorila nadľudská entita menom Aiwass a zjavila mu Knihu zákona. V Knihe zákona sa deklaruje: " Vo svete protikladov vládne Ra-hoor-Khuit. Je to boh vojny. Udri tvrdo a do pekla s nimi, panuj!" Aiwass v nej ďalej hovorí: "Neľutujte! Som jedinečný dobyvateľ." Kniha zákona spomína Sorata slovami: "číslo človeka podľa Biblie - 666 - démon Sorat." Bežnou reakciou na prvé stretnutie s Knihou zákona je odpor. Crowley ohľadne týchto pocitov prízvukuje: "Kniha zákona nás vedie späť k primitívnemu barbarstvu, hovoríš. No dobre. Kde sa teraz nachádzame? Sme to my v Guernice, Lidicích a pri stovkách ďalších zločinov, nehovoriac o koncentračných táboroch, a o tisícoch menších hrôz, ktoré sú nepredstaviteľné aj pre tú najchorejšiu sadistickú predstavivosť pred nejakými štyridsiatimi rokmi."


Niekoľko desaťročí po prijatí Knihy zákona zhodnotil Crowley na sklonku života pôsobenie božstva Hora slovami: "Všade okolo seba vidíme, že jeho vláda zapúšťa korene. Uvedomte si ako upadá pojem slova hriech, ako rastie nezodpovednosť za svoje činy, ako sa objavujú podivné modifikácie rozmnožovacieho pudu s tendenciou k bisexualite a obojpohlavnosti. Uvažujte o rozšírení diktátorských režimov, ktoré je možné len vtedy, keď je morálny rast v plienkach, o rozmachu infantilných kultov, ako je komunizmus, fašizmus, pacifizmus, prehnaná starostlivosť o zdravie, okultizmus vo všetkých podobách. Uvažujte o popularite filmov, rozhlasových staníc, športovej súťaživosti so všetkými negatívnymi sprievodnými javmi. Hrôzu naháňajúci fašizmus, utáraný komunizmus. To sú predčasné pôrody Dieťaťa, nového Horovho aeonu."


Horus má byť božstvo, ktorým bola zjavená Kniha zákona. Má byť marsicko-slnečnej povahy. Sily Marsu sú astrológmi od pradávna spájané s revolučnosťou, násilnosťou, prechádzajúcou až do číreho barbarstva. Aiwass, ktorý Crowleymu knihu zjavil mal byť jeho posol. Príchodom Nového aeonu spoza hraníc známeho universa, spoza Saturnu k nám podľa Jozefa Kariku z priepasti nevedomia prenikli neznáme entity, ktoré do pôvodného kozmologického modelu nepatrily. Nové planéty Urán, Neptún, Pluto majú byť Prastarí, respektíve slúžia ako kanály ich síl z vrstiev nevedomia ako transyuggotické dimenzie.


Howard Phillips Lovecraft intuitívne spájal výtrysk obludného zla na Zemi v tridsiatych rokoch s objavením Pluta, ktorého sféru označoval ako svet Yuggothu. V poviedke Šepot v temnotách napísal: "Bodaj by nová planéta za Neptúnom nebola objavená." Howard Phillips Lovecraft A v súvislosti s Prastarými píše: "Ich najbližším hlavným sídlom je dosiaľ neobjavená planéta na okraji Slnečnej sústavy, na ktorej je skoro úplna tma - za Neptúnom. Je to objekt, ktorý sa v niektorých prastarých spisoch nazýva Yuggoth, ktorého obyvatelia skoro sústredia svoju pozornosť na náš svet a budú sa snažiť nadviazať duševný kontakt. Neprekvapilo by ma, keby naši astronómovia tento myšlienkový prúd pocítili a Yuggoth objavili, až si to tí Zvonka budú želať. Ale Yuggoth je len odrazovým mostíkom. Hlavná masa týchto bytostí obýva iný, zvláštne usporiadaný vesmír, úplne mimo dosah ľudskej predstavivosti. Časopriestorová guľa, ktorú považujeme za veškerú kozmickú entitu, je púhym atómom v skutočnom nekonečnu, ktoré patrí im." A neskoršie: "Bola objavená deviata planéta za Neptúnom tak ako bolo predpovedané. Astronómovia ju s primeranosťou, o ktorej nemajú potuchy, nazvali Plutom. Cítim, že je to nepochybne temný Yuggoth a chvejem sa pri pomyslení, prečo si jeho strašní obyvatelia priali byť poznaní práve v túto dobu."


Podobne temné zmienky o Plute možno objaviť Pluto i v Crowleyho neskoršom diele: "Pluto je najvzdialenejším strážcom zo všetkých, nie je múdre o ňom hovoriť." Astrológovia intuitívne vyciťovali súvislosť medzi výtryskom nových ideológií megalomanských totalitných režimov a pôsobením Pluta. Nad kolískou štátov, pri tvorení nových ideových smerov, vždy stojí silný Pluto a na nebi ostro aspektovaný. V horoskope fašistického Talianska, Sovietskeho zväzu, Hitlerovho Nemecka.


Podľa Lovecrafta sú dvaja najmocnejší Prastarí Azathoth a Yog-Sothoth - antroposoficky Asurovia. Astrologicky je moc nad masami prisudzovaná Plutovi. Skrývajú sa v ňom podľa nej obrovské možnosti moci, avšak tiež možnosti totálneho zničenia, ďaleko presahujúce agresiu spájanú s Marsom. Prisudzujú mu smrť, zničenie, násilie, fanatizmus. Od doby objavenia Pluta sme si týchto možností stále viac vedomí. Lovecraft obdobie opätovného návratu moci Prastarých popisuje slovami: "Nebude obtiažne určiť, kedy nastane tento čas, lebo ľudstvo sa vtedy Prastarým začne podobať. Bude nespútané a vyviazané z hierarchie dobra a zla. Odhodí zákony a morálku a všetci do jedného sa budú oddávať radosti a vraždiť." Podľa sumero- babylonského Necronomiconu je Ninib - boh Saturnu a jeho sféra hraničnou zónou pred hroznými IGIGI, krutými bytosťami. Píše sa o nich: "A ich uctievači boli vždy medzi nami, aj keď nie sú našej rasy, ale rasy ich hviezd - hviezd Prastarých. Nedržia sa našich zákonov, ale zabíjajú rýchlo a bezmyšlienkovito. Vyvolali duchov vojny i nákazy. Sú pravými príšerami temnoty a žiaľu." Peter Maczovsky o nich píše: "Uvideli by sme, že pod maskou sa neskrýva ľudská bytosť, ale čierna prázdnota, nenásytná trhlina. Je to dotyk s bezbrehou temnou entitou, ktorá nedisponuje vedomím, a pritom inscenuje všetky tie hry na ľudskú bytosť. Ano, túto entitu je možné nazvať trhlinou v priestore, neprejavuje sa ako osobnosť a nemá ani kreativitu. Nenásytná trhlina sa v intrigách vyzná. Tam sa naplno prejavuje jej talent. A ešte v jednej veci - v napodobovaní. Jej činy, ktoré by mali pozitívny náboj, nie sú kryté vnútorným citovým zaujatím. Takáto entita nemá vlastný generátor energie, takže o nasadení skutočne nemôže byť ani reči. Žije predsa z našich silových polí. Nasadenie, prítomnosť energií, aj keď hltavých a čiernych, sa objavuje u tejto entity iba v okamžikoch, keď presadzuje svoje stratégie. Vtedy mechanizmus, ktorý ju riadi ako nejakú bábku, nepozná zľutovanie ani s najbližšími."


San o Prastarých bytostiach píše: "Túžba po návrate, prevzatí nadvlády nad ľudstvom, slúžiacom ako lacný zdroj obživy ako náš dnešný dobytok, pláva v myšlienkových poliach týchto nepredstaviteľných entít." Toltécky čarodej don Juan hovorí: "Ovládli nás, pretože sme ich potrava. Bezohľadne nás vysávajú, pretože sa tým sami udržujú pri živote. Tak ako my chováme sliepky na slepačích farmách, chovajú nás dravci v ľudských farmách. Tak majú potravu vždy pri ruke." Don Juan tu hovorí o podivných vesmírnych predátoroch, ktorí nás skrotili a učinili poslušnými a bezmocnými. Títo dravci sa živia požieraním ľudskej energie a sú záhadným spôsobom spojení s ľudskou mysľou. Don Juan dokonca tvrdí: "Dali nám svoju vlastnú myseľ!" Nacistické vyhladzovacie tábory sú takýmto premietnutím vzorca dravcov, ktorí sú zásadnou súčasťou vesmíru a je treba ich považovať za to, čo skutočne sú. Za hrozivé a monštrózne entity. Podľa dona Juana boli čarodejovia starého cyklu posadnutí mocou, krutosťou a túžbou po nadvláde, čo malo za následok zmenu ich energetickej štruktúry a ich premenu do neľudských podôb. Emil Páleš V žánre sci-fi sa často objavuje motív podmanenia ľudí mimozemskými entitami. Emil Páleš píše: "V duševnej rovine skutočne pôsobia bytosti, ktoré sa usilujú pripraviť človeka o jeho vlastné ja. Z kolektívneho nevedomia, spätého s evolučnou históriou našej telesnosti vystupujú podľudské démonické sily, ktoré sa snažia zmocniť vyšších duchovných schopností človeka a podriadiť ich svojim účelom. Inšpirujú celé izmy a svetové hnutia, v ktorých sú obetované milióny ľudských bytostí, len aby sa ľudia oddávali určitým vášňam, a z ich krvi boli uvoľňované étery, na ktorých títo démoni parazitujú, z ktorých žijú. Sci-fi, v ktorých mimozemskí netvori pestujú účelovo ľudí, ako zdroj energie, alebo z nich učinia robotov zbavených vlastnej individuality, sú obrazy, ktoré spisovatelia a scenáristi intuitívne prijali z nadzmyslového sveta."


Jozef Karika upresňuje: "U ľudí podliehajúcich temným silám možno rozlišovať viacej stupňov. Prvým stupňom je nenásytná trhlina, plne nevedomé indivíduum so zrútenou vnútornou štruktúrou skrze démonický komplex Sorata, zmietajúci sa vo vlastných duševných bažinách. Druhý stupeň zastupuje čiastočne vedomý človek. Jozef Karika Osoba fascinovaná procesom nezmyselného ničenia, rozvratu, alebo sa nachádzajúceho pod vplyvom nevedomého ničiteľského komplexu. Transformácia do druhého stupňa nastáva vtedy, keď začne svoju vnútornú devastáciu prejavovať navonok. Zvláštnym stupňom sú cudzie netelesné entity. Tie usilujú o kontakt s ľuďmi druhého stupňa, ich inšpirovanie a pôsobenie skrze nich. Sú priťahovaní aktívnym komplexom Sorata, ktorý je ich bránou do duševného sveta postihnutého. Tieto entity pohlcujú životnú esenciu a väčšinou svoju obeť postupom času po duchovnej, mravnej i voľnej stránke doslova rozožerú a privodia osobnostnú degeneráciu, patologický vývoj alebo rôzne formy autodeštruktívneho konania. Keď silný jedinec druhého stupňa uskutoční vedomý alebo podvedomý kontakt s takouto entitou, príde k zlúčeniu či koexistencii ich psychických polí, čím stratí svoju ľudskú podstatu a nastane u neho neľudské rozpoloženie. Nastáva gigantický príliv ničivých síl. Vzniká ďalší stupeň, najvyšší stupeň ničiteľa, označovaný ako KUTULU - Pán priepasti (napr. Lenin, Hitler, Stalin)."


Objavenie a výskyt nuly v štruktúre jazyka a myslenia je výrazom prieniku temnôt do ľudskej mysle. Z tohto dôvodu bola nula cirkevnými otcami stredoveku nazeraná ako vrcholne nebezpečná myšlienka, ktorej prijatie otvorí bránu nebytia.


Lovecraft okrem Yuggothu upozorňuje na ešte vzdialenejší Shaggai a nekonečnú prázdnotu temných planét, z čoho vyplýva, že usudzoval na existenciu viacero vzdialených temných objektov - čiernych planét (okrem Pluta), súvisejúcich so silami Prastarých. Dňa 4. 6. 2002 bol objavený nový objekt v priemere asi 1250 km a bol označený menom Quaoar. Táto miniplanétka patrí, podobne ako Pluto, do tzv. Kuiperovho pásu. Magický prieskum podľa Kariku naznačuje, že energie Quaoara prevyšujú svojou deštruktívnou silou energie Pluta. Jej objavenie napovedá nový prienik z vonkajších sfér do kolektívneho vedomia ľudstva. Do našej kolektívnej mysle vnikol ďalší Prastarý - a to ten najhrozivejší zo všetkých dosiaľ prejavených. V Quaoarovi sa manifestuje nový aspekt Azathotha, ktorý má bližšie k prvotnému chaosu než princíp plutónsky.