Kresťanstvo

Čo znamená kríž?

Kríž vyjadruje všeličo, medzi mnohým iným aj trojakú nižšiu prirodzenosť človeka: fyzické telo, éterické telo a astrálne telo. V ňom sa rodí Ja. Symbolom vyššieho Ja v rosenkruciánstve je ruža.