Kresťanstvo

Byť kresťanom je ideál

Veľa ľudí si hovorí: "Som kresťan." Ezoterik by si mal byť vedomý, že byť kresťanom je vzdialeným, veľmi vzdialeným ideálom, ku ktorému musí ustavične smerovať. Žiť ako kresťan znamená predovšetkým prijímať s vyrovnanou mysľou čokoľvek, čo nám prinesie osud, a nikdy nereptať na prácu bohov, s radosťou prijímať všetko, čo nám zošlú, nech je to čokoľvek.

To znamená, že nám musí do krvi prejsť veta: "Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a predsa je mu dané." Vďačne prijímať, čo je nám dané: potom žijeme podľa tejto vety. Ak to nečiníme, stane sa v našich ústach blasfémiou.